Polis | Istorija

Библиотека Полис представља историјска дела заснована на савременим методолошким поставкама у истраживању и приступу проблему. Будући да пред наше читаоце доноси неидеологизовано, креа тивно промишљање историје и врхунско штиво савремене историографије ова библиотека постаје најбољи путоказ даљим сазнањима и сасвим новом читању историје.

EVROPA U SEDAMNAESTOM VEKU

Donald Penington

Rasprodato

UVOÐENJE U STARI ZAVET

Džon Drejn

Rasprodato

UVOD U ARHEOLOGIJU

Kevin Grin

Rasprodato

STVARANJE ISTOČNE EVROPE

Filip Longvort

Rasprodato

VIZANTIJSKI MILENIJUM

Hans Georg Bek

Rasprodato

ISTORIJA ŠPANIJE

Fe Baho Alvares, Hulio Hil Pećaroman

Rasprodato

ISTORIJA BALKANA 1804–1945

Stevan K. Pavlović

Rasprodato

CAR I PRVOSVEŠTENIK

Žilber Dagron

Rasprodato