Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

PSIHOTERAPIJA (šesto izdanje)

2.376,00 RSD
2.970,00 RSD

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST (treće izdanje)

Mirjana Divac Jovanović, Dragan Švrakić

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

S ONE STRANE ZAVISNOSTI – Vodič za porodice

Dr Džefri Fut, Dr Keri Vilkens, Dr Nikol Kosanki, Stefani Higs

2.024,00 RSD
2.530,00 RSD

SKICA TEORIJSKE PSIHOLOGIJE

Tomas Teo

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

MOZAK I UNUTRAŠNJI SVET

Mark Solms, Oliver Turnbul

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

UMEŠNOST KOMUNICIRANJA, Teorijski i praktični aspekti

Danijela S.Petrović

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama

Dragan Popadić, Iris Žeželj, Zoran Pavlović

Rasprodato

PSIHOTERAPIJA

Rasprodato