Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

Džon Braun, Pet Godin, Vendi Moran

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE

Marina Marković

792,00 RSD
990,00 RSD

DESTINACIJA KAO BREND

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

UZBUDLJIVI GRADOVI - kreativni menadžment i revitalizacija grada

Greg Ričards, Robert Palmer

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

EKONOMIKA KULTURNE POLITIKE

Dejvid Trozbi

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

PROMENA VLASNIČKE STRUKTURE

Les Nemeti

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

IGRALIŠTE (G)RADILIŠTE

Dejv Stjuart, Mark Simons

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

EKONOMIKA KULTURE

Rut Tausi

2.024,00 RSD
2.530,00 RSD

KULTURA - menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

Branimir Stojković, Milena Dragićević-Šešić

Rasprodato

OSNOVI KAKODALOGIJE

Ivan Stanković

Rasprodato

MENADŽMENT I KREATIVNOST

Kris Bilton

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD