×

UMETNOST I TEHNOLOGIJE KOMUNIKACIJA

Aleksandar Luj Todorović

U narednim poglavljima pokušaćemo da sagledamo pomoću nekoliko ključnih primera, odnosno nekoliko ključnih i nama ne toliko dalekih istorijskih perioda, odnos i međusobne uticaje umetnosti i komunikacionih tehnologija. Ukazaćemo kako umetnost odgovara na izazove koje pred nju postavlja razvoj tehnologije komunikacija i kako novi komunikacioni mediji utiču na umetnost, na pravce njenog razvoja i na načine umetničkog izražavanja. Aleksandar Luj Todorović

Knjiga opisuje rađanje modernih sredstava komunikacija, objašnjava suštinu njihovog rada i ukazuje na razmenu uticaja između sredstava komuniciranja, na jednoj, i umetnosti na drugoj strani. Posebna pažnja je posvećena nastanku modernih medija, fotografije, filma, radija i televizije i načinu na koji su ti mediji najpre podražavali postojeće umetnosti i pozajmljivali od njih pristupe i rešenja da bi kasnije i sami postali sredstva umetničkog izražavanja i izvršili snažan povratni uticaj na iste one umetnosti na koje su se nekad ugledali.

Upuštajući se u do sada nedovoljno istraženi deo široke oblasti međudejstva umetnosti i njenog okruženja, ova knjiga želi da bude još jedan neophodni most između umetnosti i tehnologije, ali i izazovno štivo za sve one koji studiraju, ili ih jednostavno privlače složena pitanja umetničkog stvaralaštva.

Aleksandar Luj Todorović

Kao inženjer elektrotehnike, proveo je preko četrdeset godina u različitim oblastima radija i televizije. Tokom devedesetih godina prošlog veka bio je direktor i dekan Međunarodne akademije za radio i televiziju u Montreu, Švajcarska. Predaje na redovnim i doktorskim studijama na univerzitetima u Podgorici, na Cetinju i u Beogradu.

Autor je i koautor većeg broja knjiga i članaka iz oblasti elektronskih medija. Knjiga Umetnost i tehnologije komunikacija objavljena je 2009. godine u ediciji Multimedia. Među priznanjima koje je dobio za svoj rad ističu se zvanje doživotnog istaknutog člana SMPTE-a (Society of Motion Picture and Televizion Engineers), nagrada IBC-a (International Broadcasting Convention) i Velika diploma Zlatnog bora za režiju turističkog filma.

Uvod
I Kratka istorija razvoja tehnologija modernih komunikacionih i masovnih medija
1. Osnovna sredstva komuniciranja
2. Mehani?ke komunikacije
3. Elektri?ne komunikacije
4. Masovni mediji
5. ?or?e S. Kosti?: Da li je i putopis komunikacija
II Umetnost u doba revolucija i mašinske tehnologije
1. Francuska revolucija
2. Umetnost u dobu revolucija
3. Industrijska revolucija
4. Ra?anje modernih masovnih medija
5. Umetnost u mašinskom dobu
6. Tehnika kao umetnost - Bruneli i Ajfel
7. Umetni?ko delo u veku svoje tehni?ke produkcije
8. Promena statusa umetnika i umetnosti
9. Jelena Todorovi?: Festivali Francuske revolucije
III Zabeležiti ili slaviti svetlo - fotografija i slikarstvo
1. Svetlost i ljudski vid
2. Fotografija
3. Fotografija i likovna umetnost
4. Irina Suboti?: Živimo u fotosferi
IV Pokret u slici i slike u pokretu - film, slikarstvo, pozorište
1. Razvoj filma
2. Film i slikarstvo
3. Ta?ka preloma - Pol Sezan
4. Film i kubizam
5. Film i futurizam
6. Ekspresionizam i film
7. Nadrealizam
8. Flm i pozorište
9. Mira Otaševi?: Novo pozorište je...
V U carstvu zvuka - radio, nosa?i zvuka, muzika
1. Osvit doba elektri?nih komunikacija - telegraf
2. Telefon
3. Beži?ne komunikacije
4. Ra?anje radija
5. Razvoj nosa?a zvuka
&. Muzika i tehnologija
6. Ra?anje i razvoj džeza
7. Tehnologija kao ravnopravni u?esnik u stvaranju umetni?kih dela
8. Od radio pozorišta do radio drame
9. Miroslav Joki?: Pisanje zvukom
VI Od establišmenta do gerile - televizija i druge vizuelne umetnosti
1. Optoelektri?no pretvaranje
2. Nipkovljev disk
3. Brunova katodna cev
4. Ra?anje televizije
5. Televizija i njen program
6. Televizija i film
7. Video

Godina izdanja : 2009.

Broj strana : 398

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 24x16

Težina : 622 g

ISBN : 978-86-7102-344-3

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje