×

EVROPSKI MEDIJI U DIGITALNOM DOBU

Ričard Ruk

Preveo sa engleskog Đorđe Trajković

Razumevanje današnje medijske scene zahteva poznavanje kako evropskog, tako i globalnog konteksta. Međunarodna pravila i propisi menjaju naše gledanje na medije, kao i način njihovog delanja. Ričard Ruk

Knjiga Evropski mediji u digitalnom dobu uvodi nas u najznačajnije rasprave, dešavanja i probleme koji oblikuju današnje medije. Autor daje detaljnu analizu masovnih i digitalnih medija, interneta i nove medijske politike uzimajući u obzir zakonodavne, komercijalne, političke i tehnološke aspekte problema. Primenjujući opširan i složen, ali ujedno i veoma precizan pristup Ričard Ruk je napisao knjigu koja doprinosi boljem sagledavanju evropskih medija u globalnim okvirima. Čitalac je podstaknut da razmišlja o statistici i da je povezuje sa ekonomikom, da analizira propise i usklađuje teorije medija s teorijama o evropskim integracijama. Knjiga takođe sadrži primere iz prakse, ilustracije, rezimea, kritička razmišljanja i smernice za korišćenje dodatne literature.

Ričard Ruk

Diplomirao je na Kenterberijskom univerzitetu u Kentu gde je, nakon četvorogodišnjih istraživanja, odbranio doktorat iz oblasti društvenih nauka. Viši je predavač društvenih i političkih studija na Univerzitetu South Bank u Londonu. Gostujući je predavač na Univerzitetu u Liježu u Belgiji i u Školi za menadžment u Remsu u Francuskoj. Obavlja konsultantske poslove u vezi s javnim uslugama za britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova. U oblast njegovog interesovanja spadaju analiza politike u okviru EU i na nacionalnom nivou; odnos između privatnog i javnog sektora; mediji, komunikacija i društvo; bezbednost i politika u EU.

Predgovor, uvod i na?in koriš?enja ove knjige

I EU i mediji – medijska politika EU i globalizacija

II EU mediji u svetlu statisti?kih podataka
III Razumevanje medija EU kroz ekonomiju

IV Medijska politika, propisi i zakonodavstvo u EU

V Teorija medija u evropskom kontekstu

VI Proces proizvodnje u štamparstvu i izdavaštvu EU

VII Distribucija štampanih i objavljenih materijala

VIII Koriš?enje štampanih i objavljenih materijala
XI Audio-vizuelna sredstva u EU: proizvodnja i planiranje

X Audio-vizuelna distribuciona mreža u EU

XI Koriš?enje audio-vizuelnih materijala u EU: trendovi

Indeks

Godina izdanja : 2011.

Broj strana : 513

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 24 x 16

Težina : 798 g

ISBN : 978-86-7102-407-5

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje