×

SUPERPOVEZANI: internet, digitalni mediji i tehno-društveni život

Meri Čejko

Prevela sa engleskog Jelena Petrović

Knjiga koja ruši stare mitove i pruža nove uvide u funkcionisanje digitalnog društva. Provokativna i inspirativna, izaziva čitaoce da na nov način sagledaju uticaj digitalnih medija i posledice koje oni imaju na svakodnevni život.

Autorka studije Superpovezani bliža je tehnooptimistima nego pesimistima, ali ni jedan njen stav nije posledica naučne proizvoljnosti ili lične pristrasnosti, već je upravo suprotno, bogato potkrepljen uvidima brojnih istraživača širom sveta.

Može se reći da je jedan od najvećih doprinosa ove knjige obuhvat tema i sa internetom povezanih fenomena, kojima se Čejko bavi, od istorije interneta i web-a, pa i njegove mračne strane, preko „naseljavanja“ sajberprostora, razmene i nadzora, nejednakosti, identiteta, stvaranja onlajn veza, bilo prijateljskih bilo seksualnih ili emotivnih, pa sve do tehno-društvenih institucija i naše sudbine u godinama koje slede. Zaista su retke ovakve knjige, posebno kada je reč o štivu na koje se može osloniti domaći čitalac, koje zahvataju toliko fundamentalnih tema koje se tiču komunikacionih tehnologija, pre svega mobilnih telefona i interneta, i našeg društvenog života.

Meri Čejko

Dr Meri Čejko je sociološkinja i predaje na Univerzitetu Ratgers predmet komunikacije i informacije. Direktorka je Odseka za interdisciplinarne osnovne studije Fakulteta za komunikacije i informacije. Predaje na Katedri za sociologiju i na Katedri za ženske i rodne studije.

Meri Čejko već duže od 25 godina proučava uticaj interneta i digitalne tehnologije na zajednicu, društvo i ličnost. U izdanju SUNY Pressa, objavila je knjige Portable Communities: The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness (Prenosive zajednice: Društvena dinamika onlajn i mobilne povezanosti)i Connecting: How We Form Social Bonds and Communities in the Internet Age (Povezivanje: Kako gradimo veze i zajednice u doba interneta). Objavljeni su joj i mnogi članci. U saradnji s Korijem Dolgonom, priredila je antologiju Pioneers in Public Sociology: Thirty Years of Humanity and Society (Pioniri javne sociologije: trideset godina humanizma i društva) u izdanju kuće Sloan Publishing. Izuzetno su populani njeni javni govori o tehno-društvenom životu, a 2017. A bila je glavni predavač na multidisciplinarnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Novi osvrt na zajednicu“ („Re-Thinking Community“), održanoj u Drezdenu (Nemačka).

1. Superpovezanost
Superpovezani         
Internet...
... digitalni mediji...
... i tehno-društveni život
Tehnologija, posredovanje i širenje inovacija         
Socijalnost
Ova knjiga
2. Nastanak ere interneta
(Vrlo) Kratka istorija informaciono-komunikacionih tehnologija
(Ne baš) Kratka istorija ra?unarstva i interneta
Mreža je ro?ena
Ro?ena je i duboka, „mra?na“ mreža         
Beži?na i mobilna komunikacija
Rano onlajn umrežavanje
Razvijeni sajtovi društvenih mreža i društveni mediji
Trostruka revolucija prve decenije XXI veka52
3. Naseljavanje digitalnog okruženja
Sociomentalni prostori, kulture i društva
Zašto ne kiberspejs?
Onlajn zajednice, mreže i umrežavanje
Stvaranje digitalnih okruženja
Stvarnost, prisustvo i blizina
Stvarnost i mozak
Emocionalnost i intimnost
A telesnost?
Raskrš?e onlajn i oflajn sveta
4. Deljenje i nadzor
Deljenje i prozumiranje u participativnoj kulturi
Crowdsourcing
Lajkovanje i pra?enje
Vlasništvo nad onlajn sadržajem
Mo? širenja i objavljivanja informacija
Ta?nost, neta?nost, uspon i prenošenje „lažnih“ vesti i informacija
Vertikalni ili asimetri?ni nadzor
Horizontalni ili društveni nadzor
Privatnost i anonimnost
5. Globalni uticaji i nejednakost
Globalizacija i tehnologija
Raslojavanje i nejednakost
Kulturološke podele
Hakovanje, opasnost, kriminal i rat
Pronalaženje rešenja, premoš?avanje podela
Otpor mo?i: društvene organizacije, pokreti i aktivizam
Uspon gra?anskog novinarstva
6. Tehno-socijalizacija i sopstvo
Socijalizacija, sopstvo i identitet
Razvoj i iskazivanje sopstva
Iskazivanje sopstva
Kad je identitet marginalizovan
Onlajn i oflajn odrastanje
Socijalizacija se nikad ne okon?ava: Socijalizacija tokom zrelog doba
7. Prijateljstvo, zabavljanje i povezivanje
Interaktivnost
Uspostavljanje digitalnih veza
„Hemija“ i uskla?ivanje
Prijateljstvo – onlajn i oflajn
Flert, zabavljanje, ljubav i seks
Poverenje i društvena podrška
Me?uljudski sukobi i zlostavljanje
Životni vek digitalnih odnosa
8. Tehno-društvene institucije
Institucionalno „srce“: porodica
Zdravstvo
Religija           
Rad i trgovina
Obrazovanje i biblioteke
Politika i upravljanje
Mediji
9. Još neke prednosti i mane neprekidne superpovezanosti
Stalna dostupnost
Pogodnost i mikrokoordinacija
Zabava, igra i razonoda
Multitasking i raspon pažnje
Stres, preoptere?enost informacijama i strah od izostavljenosti 
Krizne situacije
Prekomerna upotreba i zavisnost
Zdravlje i raspoloženje
Uklju?enost... u društvo
10. Naša superpovezana budu?nost
Nove tehnologije i tehnologije u nastajanju
Tehno-društveni put pred nama
Veza ?oveka i mašine
Li?ni put
Zahvalnice
Zahvalnice izdava?a
O autoru
Literatura
Indeks imena i pojmova

Godina izdanja : 2019.

Broj strana : 311

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 16 x 23 cm

Težina : 510 g

ISBN : 978-86-7102-614-7

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje