×

JEZIK NOVIH MEDIJA

Lev Manovič

Preveo sa engleskog Aleksandar Luj Todorović

   

Kao prva detaljna i sveobuhvatna analiza vizuelne estetike novih medija, ova knjiga postavlja nove medije unutar istorije vizuelne kulture, ukazujući na veze i različitosti između novih i starih medija.

Nalazeći poreklo estetike novih medija u slikarstvu, fotografiji, filmu i televiziji, Manovič razmatra pitanja digitalnog stvaranja slika, interfejsa čoveka i računara, hipermedija, računarskih igrica, komponovanja, animacije, teleprisustva i virtuelnih svetova. Pri tom, on se eklektički i vispreno poziva na teoriju filma, teoriju književnosti i društvenu teoriju.

Podjednako je značajno to što se on poziva na sopstveno radno iskustvo sa tehnologijama novih medija i računarskom naukom da bi iskazao osnovne principe koji čine razliku između novih i starih medija. U toj analizi on daje detaljna objašnjenja određenih pojava u umetnosti i popularnoj kulturi.

Jedinstvena po svojoj dubini i obuhvatu, ova knjiga nije zanimljiva samo za univerzitetske radnike, već i za umetnike i dizajnere koji žele bolje da razumeju istoriju i teoriju onoga čime se bave.

Selfi interfejsa, prikaz knjige Jezik novih medija, Vesna Kopicl

Lev Manovič

Lev Manovič je profesor u Fakultetskom centru Univerziteta grada Njujorka, (The Graduate Center, City University of New York). Predavao je niz godina na Odeljenju za vizuelne umetnosti Univerziteta u San Dijegu (UCSD) gde je od 1996. do 2012. godine vodio nastavu iz digitalne umetnosti, nove teorije medija i digitalnih humanističkih nauka.

Njegova knjiga The Language of New Media (2001), koja uskoro izlazi u prevodu Aleksandra Luja Todorovića na srpski jezik, smatra se najiscrpnijom istorijom medija posle MakLuanove.

Rođen je u Moskvi, gde je studirao slikarstvo, arhitekturu i računarsko programiranje. Jedan od vodećih teoretičara novih medija. Od 1981. živi u Njujorku gde je magistrirao na studijama eksperimentalne psihologije. Osnivač je i direktor centra za softverske studije (Software Studies Initiative).

Predgovor

Prolog: Vertovljev skup podataka

Zahvalnica
 
UVOD
Lična hronologija
Teorija sadašnjosti
Mapiranje novih medija: metoda mapiranja novih medija-organizacija
Izrazi: jezik, stvar, predstavljanje
 
1. ŠTA SU NOVI MEDIJI
Kako mediji postaju novi
Principi novih medija
Numerička predstava
Modularnost
Automatizacija
Promenljivost
Transkodovanje
Šta novi mediji nisu
Film kao novi medij
Mit digitalnog
Mit interaktivnosti
 
2. INTERFEJS
Jezik kulturnih interfejsa
Kulturni interfejsi
Štampana reč
Film
IČR: Predstava naspram kontrole
Ekran i korisnik
Genealogija ekrana
Ekran i telo
Predstava nasuprot simulaciji
 
3. OPERACIJE
Meniji, filteri, dodaci
Logika izbora
„Postmodernizam“ i fotošop
Od stvari do signala
Komponovanje
Od tokova slika do modularnih medija
Otpor montaži
Arheologija komponovanja: kinematografija
Arheologija komponovanja: video
Digitalno komponovanje
Komponovanje i nove vrste montaže
Delovanje na daljinu
Predstavljanje naspram komunikacije
Teleprisustvo: iluzija naspram akcije
Slike instrumenti
Telekomunikacija
Razdaljina i aura
 
4. ILUZIJE
Sinteti?ki realizam i njegova nezadovoljstva
Tehnologija i stil na filmu
Tehnologija i stil u računarskoj animaciji
Ikone mimezisa
Sintetička slika i njen predmet
Žorž Melijes, otac ra?unarske grafike
Park iz doba jure i socijalistički realizam
Iluzija, narativ i interaktivnost
 
5. OBLICI
Baza podataka
Logika baze podataka
Podaci i algoritmi
Baza podataka i narativ
Paradigma i sintagma
Kompleks baze podataka
Fim kao baza podatak: Grinavej i Vertov
Prostor krstarenja
Kob i Mist
Računarski prostor
Poetike krstarenja
Putnik i istraživač
Kino oko i simulatori
IV i Mesto
 
6. ŠTA JE FILM?
Digitalni film i istorija pokretnih slika
Film, umetnost oznake
Kratka arheologija pokretnih slika
Od animacije do filma
Ponovo određeni film
Od kino oka do kino četkice
Novi jezik filma
Kinematski i grafički: kinogratografija
Nova temporalnost: petlja kao narativno sredstvo
Prostorna montaža i makrofilm
Film kao prostor informacija
Film kao kod

Indeks

Godina izdanja : 2015.

Broj strana : 386

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 24 x 16

Težina : 609 g

ISBN : 9788671024877

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje