Polis | Istorija

Библиотека Полис представља историјска дела заснована на савременим методолошким поставкама у истраживању и приступу проблему. Будући да пред наше читаоце доноси неидеологизовано, креа тивно промишљање историје и врхунско штиво савремене историографије ова библиотека постаје најбољи путоказ даљим сазнањима и сасвим новом читању историје.

ISTORIJA EVROPE 1945–1992

Volter Laker

Rasprodato

ISTORIJA SREDNJOVEKOVNE CRKVE

Džozef Linč

Rasprodato

SREDNJOVEKOVNI CARIGRAD

Pol Magdalino

Rasprodato

ITALIJA U PETNAESTOM VEKU

Alberto Tenenti

Rasprodato

ISTORIJA KAPITALIZMA

Jirgen Koka

Rasprodato

PUT U SARAJEVO

Džon Rol

Rasprodato

CAR ILI UPRAVITELJ

Tonja Kjusopulu

968,00 RSD
1.210,00 RSD

SRBIJA - Istorija iza imena

Stevan K. Pavlović

Rasprodato