×

ISTORIJA KAPITALIZMA

Jirgen Koka

Prevela sa nemačkog Maja Matić

Suvereni istorijski pregled i kritički prikaz stanja kapitalizma, ekonomskog režima za koji se verovalo da je poslednja reč istorije.

Od izbijanja finansijske krize, 2008. godine, „kapitalizam“ se ponovo našao na meti kritike. Sve do tada se činilo da je kapitalizam, nakon sloma Sovjetskog Saveza, a samim tim i „sistemske alternative“, poslednja reč istorije, te da je ujedno superioran u odnosu na sve ostale oblike ekonomije. Međutim, potresi finansijske krize i njene nepredvidive posledice iznova postavljaju pitanje za koje se verovalo da je zastarelo, a tiče se dostignuća i opterećenja, kontradikcija i razvojnih potencijala „takvog“ kapitalizma.

Jirgen Koka, jedan od vodećih poznavalaca ove teme, ne samo u Nemačkoj, u ovoj knjizi pruža jasan i pregledan uvod u kojem objašnjava istorijski nastanak i širenje kapitalizma od početaka modernog doba, kao i njegovu globalnu ekspanziju počev od 19. i 20. veka. On, međutim, ne posmatra samo procese trgovine i industrijalizacije, nego istovremeno i trajne promene radnih i životnih svetova. Stoga njegov Uvod predstavlja suvereni istorijski pregled, a ujedno i kritički prikaz stanja onog ekonomskog režima koji, sve do danas i do poslednjeg kutka naše planete, bitno utiče na naše postupke.

Intervju sa Jirgenom Kokom, Danas

Intervju sa Jirgenom Kokom, Vreme

Jirgen Koka

Jirgen Koka, profesor emeritus, predavao je Istoriju industrijskog sveta na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Smatra se jednim od najznačajnijih socijalnih istoričara današnjice. Od 2001. do 2007. godine rukovodio je Berlinskim centrom za društvene nauke. Dobitnik je, između ostalog, Lajbnicove i Holbergove nagrade.

I Šta zna?i kapitalizam?

1. Nastanak jednog kontroverznog pojma

2. Trojica klasika: Marks, Veber, Šumpeter

3. Drugi glasovi i jedna radna definicija
II Trgova?ki kapitalizam

1. Rani po?eci

2. Kina i Arapsko poluostrvo

3. Evropa: dinami?no kašnjenje

4. Me?urezultat oko 1500. godine
III Ekspanzija

1. Poslovanje i sila: kolonijalizam i svetska trgovina

2. Akcionarsko društvo i finansijski kapitalizam

3. Plantažna privreda i robovlasništvo

4. Agrarni kapitalizam, rudarstvo i protoindustrijalizacija

5. Kapitalizam, kultura i prosvetiteljstvo.

    Adam Smit u kontekstu
IV Kapitalizam u svojoj epohi

1. Industrijalizacija i globalizacija. Obrisi od 1800. godine

2. Od vlasni?kog do menadžerskog kapitalizma

3. Finansijalizacija

4. Transformacije najamnog rada

5. Tržište i država
V Pogled u budu?nost
 
Napomene
Spisak citirane literature
Registar li?nosti

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 130

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 440 g

ISBN : 978-86-7102-532-4

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje