Polis | Istorija

Библиотека Полис представља историјска дела заснована на савременим методолошким поставкама у истраживању и приступу проблему. Будући да пред наше читаоце доноси неидеологизовано, креа тивно промишљање историје и врхунско штиво савремене историографије ова библиотека постаје најбољи путоказ даљим сазнањима и сасвим новом читању историје.

TEORIJE MITOLOGIJE

Erik Čapo

1.760,00 RSD
2.200,00 RSD

ISTORIČARI

1.760,00 RSD
2.200,00 RSD

U TRAGANJU ZA ISTORIJOM

Džon Toš

1.760,00 RSD
2.200,00 RSD

DIZRAELI I ISTOČNO PITANJE

Miloš Ković

Rasprodato

KINESKI SVET

Žak Žerne

Rasprodato

SVETI KRALJ

Smilja Marjanović-Dušanić

Rasprodato