×

KULTURA - menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

Branimir Stojković, Milena Dragićević-Šešić

Univerzitetski profesori, Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković napisali su knjigu koja je doživela šesto izdanje i prevedena je na sedam jezika. U njoj su na vrlo jednostavan način objašnjene ili po prvi put predstavljene neke od osnova koje oblikuju zanimanje zvano menadžer kulture, kao što su kulturna politika, animacija, prikupljanje sredstava...

Pokazano je kako kultura može biti u sprezi sa ekonomijom i kako taj spoj može da utiče na razvoj kulture. Knjiga je utemeljena na širokom konceptu kulture koja se ne svodi na izolovane aktivnosti tradicionalnih institucija već obuhvata mnoge fleksibilne i neopipljive forme i neraskidivo je povezana sa društvom.

Branimir Stojković

Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, posebno aktivan na polju sociologije kulture, sociologije religije i studija komunikacija.

Kao autor potpisao je monografije Evropski kulturni identitet (1993), Kulturna politika evropske integracije (1996) i Identitet i komunikacija (2002). Koautor je studija Kultura i radni život (1982), Kultura mladih radnika (1986), Organizacija kulturnih delatnosti (1990), Kultura – menadžment, animacija, marketing (1994, 1996, 2000, 2003 i 2007), Kulturna prava (1999), Kulturna politika i kulturna raznovrsnost (2004) i Informaciono-komunikacioni sistemi (2004 i 2009). Objavio je preko sedamdeset naučnih radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Milena Dragićević-Šešić

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti, šef UNESKO katedre za Menadžment u kulturi i kulturnu politiku. Rektor Univerziteta umetnosti (2001–2004). Profesor na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel); po pozivu predaje i na brojnim fakultetima u svetu (Lion, Grenobl, Krakov, London, Moskva, Budimpešta, Utreht, Vilnjus...).

Ekspert Saveta Evrope, UNESKO-a, Evropske kulturne fondacije. Nosilac Ordena Akademske palme (Francuska) i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti (2004). Objavila 15 knjiga, među kojima: Umetnost i alternativa (1992), Horizonti čitanja (1993), Neofolk kultura (1994), Javne i kulturne politike (2002) te dve knjige sa S. Dragojevićem: Interkulturna medijacija na Balkanu (2004) i Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima (2005), kao i Vers les nouvelles politiques culturelles (2015); priredila je i zbornike Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (2015), Cultural policy in times of rising populism – KPY Istanbul (2018) i druge.

Prevođena na 17 jezika.

 

PREDGOVOR VI IIZDANJU
UVOD 
I DRUŠTVO I KULTURA
II PLANIRANJE KULTURNOG RAZVOJA
III STRATEŠKI MENADŽMENT
IV MENADŽMENT USTANOVA KULTURE
V PROJEKTNI MENADŽMENT
VI EKONOMIKA KULTURE
VII EVROPA I SVET - RAZMENA I SARADNJA
VIII ISTRAŽIVANJE KULTURE
PRILOG
ODABRANA LITERATURA
INDEKS

Godina izdanja : 2011.

Broj strana : 352

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 24 x 17

Težina : 603 g

ISBN : 978-86-7102-405-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje