×

PROJEKTNO UČENJE

Vilijam N. Bender

Prevela sa engleskog Jelena Petrović

  Svako poglavlje pruža obilje informacija o tome kako projektno učenje funkcioniše u nastavi, kao i mnoštvo primera projekata koji su zaista sprovedeni u školama

Učenje zasnovano na projektu pokazalo se kao jedna od najefikasnijih nastavnih praksi danas. U projektnoj nastavi učenici se suočavaju sa realnim problemima i zadacima, međusobno sarađuju u pronalaženju i kreiranju rešenja i zatim predstavljaju rezultate rada . Ova uzbudljiva aktuelna knjiga opisuje kako projektna nastava neguje veštine i podstiče  inovativno razmišljanje 21. veka. Svako poglavlje pruža obilje informacija o tome kako projektno učenje funkcioniše u nastavi, kao i mnoštvo primera projekata koji su zaista sprovedeni u školama. Mnoge informacije istaknute su u posebnim poljima, poput saveta za realizaciju nekog zadatka u projektnom učenju, koraka u procesu nastave na bazi ovog učenja, nalaza istraživanja o projektnom učenju, mogućnosti ocenjivanja u projektnom učenju i drugih važnih podataka. Iscrpno se opisuju pojedine tehnike, kao i njihove teorijske postavke, ali akcenat je prvenstveno na samom odvijanju projektnog učenja. Drugim rečima, predlozi za implementaciju su osnovni deo ovog teksta.

Vilijam N. Bender

Među vodećim je stručnjacima u svetu na polju instruktivnih taktika u obrazovanju. Karijeru je započeo kao nastavnik u srednjoj školi, radeći sa adolescentima sa poremećajima u ponašanju i poteškoćama u učenju. Predavao je na univerzitetu Ratgers I koledžu Bluefield State, i bio profesor obrazovanja na univerzitetu Džoržija. Doktorirao je specijalno obrazovanje na Univerzitetu Severna Karolina. Autor je preko 60 stručnih tekstova, kao i više od 20 knjiga iz oblasti edukacije i psihologije. Redovno organizuje radionice za  vaspitače i predavače na svim nivoima obrazovanja, za koje dosledno već godinama dobija najviše ocene od polaznika.

Uvod
Prvo poglavlje: Motivisanje u?enika projektnom nastavom
Šta je projektno u?enje?
Primer projektnog u?enja
Komponente projektnog zadatka
Razlozi za primenu projektnog pristupa u nastavi
Projektno u?enje i diferencirana nastava
Projekat u?enja o razvoju biljaka za tre?i razred osnovne škole
Drugo poglavlje: Projektno u?enje u školi
Razlike izme?u projektnog u?enja i tradicionalnih školskih projekata
Istraživanja o efikasnosti projektnog u?enja
Uloga tehnologije u projektnoj nastavi
Izazovi projektnog u?enja iz ugla nastavnika
Projektna nastava na nivou škole
Zaklju?ci
Tre?e poglavlje: Osmišljavanje nastavnih projekata
Planiranje osnovnih elemenata projektnog u?enja
Pretplaniranje pitanja za strukturisanje projektne nastave
Koraci ili faze u projektnoj nastavi
Kreiranje, izrada i inicijalna ocena prezentacije i prototipova artefakata
Raspored projekta
Zaklju?ci
?etvrto poglavlje: Tehnologija u projektnoj nastavi
Nastava u digitalnom svetu XXI veka
Tehnologija u projektnoj nastavi
Simulacije i igrice
Tehnološki nastavni metodi u projektnom u?enju
Tehnologija za objavljivanje projekata
Primer projekta realizovanog pomo?u tehnologije
Zaklju?ci
Peto poglavlje: Pedagoški pristupi projektnoj nastavi
Veštine samostalnog istraživanja u projektnoj nastavi
Primer hodograma za projekat spomen-parka u ?ast u?esnika Ameri?kog gra?anskog rata
Kreativnost u?enika u projektnoj nastavi
Inicijativa nastavnika u projektnom u?enju
Tehnike kooperativnog u?enja
Poduprta nastava
Upravljanje nastavom: priprema aktivnosti ili improvizacija?
Zaklju?ci
Šesto poglavlje: Ocenjivanje u projektnom u?enju
Razlike izme?u prelaženja i savladavanja gradiva u vremenu dominacije standarda
Kriterijumi za ocenjivanje
Refleksivno samoocenjivanje
Kombinovano ocenjivanje
Ocenjivanje rada na projektu
Zaklju?ci
Dodatak: Odnos izme?u projektne nastave i obrazovnih standarda pojedinih ameri?kih država
Indeks imena i pojmova

Godina izdanja : 2020.

Broj strana : 234

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi

Format : 21x14

Težina : 395 g

ISBN : 9788671026260

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje