Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

ZVEZDE SUPERMARKET KULTURE

Maja Vukadinović

Rasprodato

O OGLEDALIMA, RUŽAMA I NIŠTAVILU

Jelena Todorović

792,00 RSD
990,00 RSD

KULTURNA INTELIGENCIJA

Dejvid S. Tomas, Ker Inkson

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

BUREK.SI?!

Jernej Mlekuž

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

ISTORIJA, VREME I PAMĆENJE

Fernando Katroga

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

FAMA - Istorija glasina

Hans-Joahim Nojbauer

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

OSNOVI KULTURNE ISTORIJE

Piter Berk

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

DA LI JE EVROPA STVORENA U SREDNJEM VEKU?

Žak Le Gof

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

EVROPA U GLOBALNOM DOBU

Entoni Gidens

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

POSTKULTURA

Jelena Đorđević

Rasprodato