×

STARI RIM

Žan-Noel Rober

Prevela sa francuskog Mima Aleksandrić

Edicija Vodiči kroz civilizacije nudi putovanje kroz vreme i prostor (Egipat, Grčka, Rim, Indija, Kina, Japan…) i namenjena je studentima, onima koji su zainteresovani za istoriju i drevne civilizacije, putnicima… Praktična, analitička dela opšte kulture nude čitaocu ključ neophodan za razumevanje najznačajnijih civilizacija.

Uvereni smo da znamo mnogo o rimskoj civilizaciji jer je ona živi izvor naše civilizacije. Međutim, za istinsko razumevanje neophodno je da ljude i događaje posmatramo očima starih Rimljana. Cilj ovog vodiča je da pokrene takav pristup. 

"SA Ž.N. ROBEROM KROZ "STARI RIM"
 
Rober je uspešno sažeo, organizovao i prezentirao sve što je bitno da se upoznaju i razumeju događaji, ljudi, organizacija države, društva, vojske i bezbroj drugih elemenata, koji čine tu veoma kompleksnu civilizaciju.  Poznati proučavalac Rima, autor nekoliko knjiga o istoriji privatnog života u antičkom Rimu, Rober se odazvao pozivu francsukog izdavača da, za ediciju "Vodiči kroz civilizacije" koja nudi putovanje kroz vreme i prostor (Egipat, Grčka, Indija, Kina, Japan…), napiše koncizan, zanimljiv, informativan pregled rimske civilizacije. 
 
Pregled počinje mitskim osnivanjem grada Rima 753. godine pre nove ere i završava se 476. godine nove ere, kada su carska obeležja upućena iz Rima Zenonu, caru istočnog Carstva, i time je Zapadno prestalo da postoji. 
 
Vodič je zamišljen da u prvom redu bude namenjen studentima, onima koji su zainteresovani za istoriju i drevne civilizacije, putnicima..., ali Rober je načinio tako dobro organizovan i pregledan "podsetnik" koga će se laćati i ljudi iz struke ako im treba neki konkretan i bitan podatak. Pored veoma dobro organizovanog sadržaja, tu su mape, planovi, tabele, ilistracije, bibliografija, opšti indeks, indeks imena ličnosti i biografski podaci, po azbučnom redu, najvažnijih ličnosti. 
 
Rober smatra da istoriji rimske civilizacije danas preti zaborav, više nego ikada, jer je svedena na nekoliko otrcanih klišea, a u udžbenicima joj je posvećeno tek nekoliko strana sa dosadnim, hronološki, poređanih datumima.
 
Prvo poglavlje knjige, kojim je obuhvaćeno više od 1000 godina istorije Rima, podeljeno je na period kraljevstva, republikanski i carski, koji se deli na principat i dominat. Pored veoma sažetih informacija o svakom od perioda, najviše prostora zauzimaju hronološke tabele na kojima se mogu naći svi važni datumi i kratka napomena na koga se odnose. U drugom poglavlju "Grad i njegova imperija", Romer opisuje kako se menjao prvobitni plan Rima, koji su mu bili kvartovi, trgovi i to ilustruje rekostrukcijom karte grada na kojoj su obeležene vazne gradjevine, vrtovi, akvadukti, kapije, putevi. 

Zanimljiva, a pre svega korisna i informativna je tabela sa statističkim podacima Rima iz vremena cara Konstantina, jer su oni sačuvani u "Regionaru". 
 
Grad u kome je živelo više od milion stanovnika imao je i 1.325 fontana, 11 akvedukta, 967 javnih kupatila, 28 biblioteka, 100 hramova, 3.785 bronzanih statua slavnih ljudi ... 
 
Politička i društervna organizacija rimske države je tema trećeg poglavlja i tu se može videti da se do vlasti dolazilo putem novca i nepotizma. 
 
U odeljku posvećenom društvenim klasama jasno su definisana prava i obaveze svake skupine, ali je bitno da je granica izmedju klasa bila "porozna" i novac je otvarao put u "visoko društvo". 
 
Velika pažnja posvećena je pravosuđu u Rimu, jer na njemu se temelje pravi sistemi svih evropskih naroda. Ekonomskim životom u rimskoj državi bavi se četvrto poglavlje. U drugom delu knjige koji je naslovljen "Rimljanin", Rober se bavi njegovim shvatanjem i merenjem vremena, religijom, književnošću, umetnošću, slobodnim vremenom i privatnim životom."
TANJUG, 04.02.10 

Žan-Noel Rober

Poznati latinist i proučavalac Rima, objavio je nekoliko knjiga o istoriji privatnog života u antičkom Rimu.

Godina izdanja : 2009.

Broj strana : 281

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 16 x 24

Težina : 625 g

ISBN : 978-86-7102-358-8

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje