×

SRBI 1903–1914: Istorija ideja

Priredio Miloš Ković

Knjiga je posvećena jednoj od najvećih epoha srpske istorije. Doba kralja Petra I Karađorđevića, uoči samog Prvog svetskog rata, donelo je opšti preporod i izuzetna dostignuća u nauci, književnosti, umetnosti, muzici, politici, vojnoj veštini. Ona i danas jesu, i mogu da budu, uzor svakog duhovnog pregnuća u srpskoj kulturi.

U raspravama o uzrocima i povodima Prvog svetskog rata, stare teze o krivici Srbije za ovo svetsko krvoproliće, nekada negovane samo u zemljama koje su rat izgubile, sve su prisutnije u svetskoj akademskoj javnosti. Nameće se, zato, potreba da srpski stručnjaci iz različitih naučnih oblasti još jednom, iz današnje perspektive, na stogodišnjicu početka Prvog svetskog rata, razmisle o nizu pitanja koja postavlja istorija Srba i Evrope u sudbonosnoj 1914. godini.

Srpska nauka je, međutim, vreme od 1903. do 1914. odavno nazvala "zlatnim dobom" srpske kulture i politike. Ta ocena odnosi se kako na Srbiju, tako i na Srbe koji su tada živeli na teritorijama Crne Gore, Habsburške Monarhije, Osmanskog carstva, pa čak i na one u rasejanju, u dalekim SAD. Bilo je to doba Milana Rakića, Jovana Dučića, Vladislava Petkovića Disa, Sime Pandurovića, Bogdana Popovića, Jovana Skerlića, Slobodana Jovanovića, Stojana Novakovića, Milutina Milankovića, Mihajla Pupina, Nikole Tesle, Jovana Cvijića, Branislava Petronijevića, Nadežde Petrović, Koste Miličevića, Uroša Predića, Stevana Stojanovića Mokranjca, Živojina Mišića, Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, kralja Petra I Karađorđevića, Nikole Pašića, Milovana Milovanovića, Ljubomira Stojanovića.

Ko su bili ovi ljudi i kako današnje vreme vidi njihova dela? Ko su zaista bili Gavrilo Princip i Dragutin Dimitrijević Apis? U šta su verovale tadašnje srpske političke elite, ali i „obični ljudi“? Šta su za njih značile ideje nacije, demokratije i ljudskih prava? Kakav je bio stvarni uticaj krune, stranaka, oficira, seljačke većine na politički život zemlje? Ko su zaista bili ti seljaci-vojnici, koji su dobili epske bitke na Kumanovu, Bitolju, Bregalnici, Ceru, Kolubari, Solunskom frontu? Šta je bila „Mlada Bosna“? Kakvo je mesto Aneksione krize, Balkanskih ratova, Sarajevskog atentata u srpskoj i svetskoj istoriji toga doba?

U trotomnom kritičkom rečniku Srbi 1903-1914 na ova i mnoga druga pitanja svoje odgovore nudi niz vodećih srpskih istoričara, istoričara književnosti, istoričara umetnosti, filozofa, sociologa, antropologa, arheologa, muzikologa. Forma eseja posvećenim posebnim odrednicama omogućava savremenom čitaocu da jednoj velikoj i složenoj temi pristupi na svoj način, polazeći od pojmova i činjenica koje smatra najvažnijim, redosledom i putem koji sam odabere.

 

Ima li srpska istorija zlatno doba - intervju sa Milošem Kovićem, Anđelka Cvijić

 

 

Miloš Kovi?: Predgovor    9

I. Politi?ke ideje
Slobodan Antoni?:
Demokratija     27
Vasilije Kresti?:
Jugoslovenstvo     143
Miloš Kovi?:
Liberalizam     153
Miloš Kovi?:
Nacionalizam     202
Miloš Vojinovi?:
Socijaldemokratija     270
Ana Stoli?:
Feminizam     299

II. Filozofska i nau?na misao
Aleksandar Palavestra, Monika Milosavljevi?:
Miloje M. Vasi?     319
Bogdan Lubardi?:
Nikolaj Velimirovi?    328
Žarko Petkovi?:
Nikola Vuli?     358
Veljko Stani?:
Mihailo Gavrilovi?     374
?or?e ?uri?:
Jovan Žujovi?     388
Danilo N. Basta:
Slobodan Jovanovi?     402
Boris Milosavljevi?:
Božidar Kneževi?    428
Aleksandar Petrovi?:
Milutin Milankovi?     450
Mihailo Vojvodi?:
Stojan Novakovi?    466
Dušan Fundi?:
Mihailo Petrovi? Alas    487
Živan Lazovi?:
Branislav Petronijevi?     500
Aleksandra Ninkovi? Taši?:
Mihajlo Idvorski Pupin     522
Miloš Kovi?:
Jovan Skerli?    536
Veljko Stani?:
Stanoje Stanojevi?     588
Aleksandar Petrovi?:
Kosta Stojanovi?     604
Mira Radojevi?:
Ljubomir Ljuba Stojanovi?     627
Aleksandar Proti?:
Nikola Tesla     647
Slobodan Naumovi?:
Jovan Cviji?     662
Aleksandar Loma:
Veselin ?ajkanovi?     749


Slobodan Antoni?:
Slika jednog doba     763

Indeks    851

Godina izdanja : 2015.

Broj strana : 796

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 1439 g

ISBN : 978-86-7102-499-0

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje