×

NASLEĐE RIMA: Evropa i Mediteran od 400. do 1000.

Kris Vikam

Prevela sa engleskog Marina Adamović-Kulenović

Knjiga je smeo pokušaj da se rani period evropskog srednjovekovlja rasvetli iz ugla političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije, sa posebnim fokusom na to kako su se tokom ovog perioda menjali obrasci političkog i ekonomskog organizovanja u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i islamskom svetu, od Bliskog Istoka do Španije.

Knjiga Krisa Vikama je smeo pokušaj da se rani period evropskog srednjovekovlja rasvetli iz ugla političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije, sa posebnim fokusom na to kako su se tokom ovog perioda menjali obrasci političkog i ekonomskog organizovanja u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i islamskom svetu, od Bliskog Istoka do Španije. Period koji  proučava, autor vidi kao samosvojan predmet naučnog zanimanja koji iziskuje da mu se pristupi sa interdisciplinarnog stanovišta. Shodno tome, u knjizi su predstavljeni ne samo rezultati novih tendencija u istoriografiji, već i u arheologiji i drugim srodnim oblastima koje poslednjih decenija korenito menjaju naše viđenje srednjeg veka. Celokupno razmatranje, kao svojevrsna kruna Vikamove duge i uspešne univerzitetske i naučne karijere, zasnovano je na retkom uvidu u relevantnu literaturu i širok dijapazon izvora, što pisanih što materijalnih; s tim na umu, delo pred nama treba posmatrati i kao dragocen bibliografski resurs za eventualna nova, samostalna traganja na polju ranosrednjovekovnih studija.

Kris Vikam

Britanski istoričar (1950) i akademik, profesor emeritus srednjovekovne istorije na Oksfordskom univerzitetu. Prethodno skoro trideset godina svoje karijere proveo je na Univerzitetu u Birmingemu.

Autor je brojnih nagrađivanih knjiga i stručnih radova u kojima se bavi istraživanjem srednjovekovne društvene istorije, fokusirajući se s jedne strane na ekonomsku istoriju i arheologiju, a sa druge,  na kulturnu istoriju i politiku.

Uvod
I Rimsko carstvo i njegov raspad, 400–550.
2.Težina carstva
3.Kultura i verovanja u rimskom hriš?anskom svetu
4.Kriza i kontinuitet 400–550.
II Postrimski Zapad, 550–750.
5.Merovinška Galija i Germanija, 500–751.
6.Kraljevine zapadnog Sredozemlja: Španija i Italija, 550–750.
7.Kraljevi bez država: Britanija i Irska, 400–800.
8.Postrimska shvatanja: kultura, verovanja i politi?ka etikecija 550–750.
9.Bogatstvo, razmena i selja?ko društvo
10.Mo? vizuelnog: kultura i reprezentacija od carskog Rima do Karolinga
III Carstva Istoka, 550–1000.
11.Opstajanje Vizantije, 550–850.
12.Uobli?avanje arabljanske politi?ke mo?i, 630–750.
13.Vizantijska obnova, 850–1000.
14.Od abasidskog Bagdada do omajadske Kordobe, 750–1000.
15.Država i privreda, Isto?nomediteranske mreže razmene, 600–1000.
IV Karolinzi i postkarolinški Zapad, 750–1000.
16.Karolinško stole?e, 751–887.
17.Intelektualci i politika
18.Države naslednice 10. veka
19.„Karolinška“ Engleska, 800–1000.
20.Spoljna Evropa
21.Aristokrati izme?u karolinškog i „feudalnog“ sveta
22.Seljaštvo u kavezima 800–1000.
Zaklju?ak: kretanja u evropskoj istoriji 400–1000.
Mape
Napomene i bibliografski vodi?
Indeks li?nih imena i naziva mesta

Godina izdanja : 2021.

Broj strana : 730

Pismo : ćirilica

Povez : Broširani povez

Format : 24 x 16

Težina : 1100 g

ISBN : 9788671026536

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje