×

MOSKOVSKI GAMBIT – Jugoslavija, SSSR i prodor Trećeg rajha na Balkan 1938–1941.

Aleksandar Životić

 Ovom studijom je srpska istoriografija dobila vredno štivo koje, zasnovano na „čvrstom tlu“, značajno obogaćuje postojeći korpus znanja o preplitanju složenih geostrateških interesa vodećih evropskih sila na prostoru Zapadnog Balkana u predvečerje i tokom prve dve godine Drugog svetskog rata.

Načinom razmišljanja, sagledavanja pitanja i problema bitnih za istoriju Jugoslavije, modernim načinom prezentovanja, dopadljivim jezikom i akribičnim pristupom analiziranoj problematici, autor je uspeo da na efektan način predstavi svu složenost jugoslovenske spoljnopolitičke  pozicije i otvori niz novih pitanja na koje istorijska nauka za sada nije u mogućnosti da sa preciznošću ponudi pouzdane odgovore.
                                                                                                               iz recenzije prof. dr Ljubodraga Dimića

 

Posebna vrednost i značaj monografije je u tome što ona govori o iskustvima naše zemlje iz predvečerja Drugog svetskog rata koja mogu biti korisna i za današnje vreme jer navedena konstanta ruskog i nemačkog geopolitičkog interesa i uticaja na našem prostoru je i danas prisutna i aktuelna.
                                                                                                              iz recenzije prof. dr Branka Rakića

 

Ovim rukopisom je srpska istoriografija dobila vredno štivo koje, zasnovano na „čvrstom tlu“, značajno obogaćuje postojeći korpus znanja o preplitanju složenih geostrateških interesa vodećih evropskih sila na prostoru Zapadnog Balkana u predvečerje i tokom prve dve godine Drugog svetskog rata.
                                                                                                               iz recenzije prof. dr Vladana Virijevića

Aleksandar Životić

(Beograd, 1981). Diplomirao na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu 2005. gde je 2007. magistrirao i doktorirao 2010. Od 2006.  je bio zaposlen u Institutu za noviju istoriju Srbije, a od 2012. na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao docent, potom kao vanredni profesor od 2017. godine, te kao redovni profesor od 2022. godine. Objavio je 9 monografija, tri zbornika dokumenata, monografski priredio pet memoarskih spisa i više od 120 naučnih članaka u vodećim domaćim i stranim časopisima i zbornicima radova. Učestvovao na više od 80 naučnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu. Bio je gostujući predavač na univerzitetima u Moskvi, Pragu, Ljubljani, Sofiji i Kursku. Njegova stručna interesovanja su usmerena ka istraživanju savremene istorije Srbije i Jugoslavije, spoljne politike jugoslovenske države i uloge vojnog faktora u srpskom i jugoslovenskom društvu.

Predgovor
Uvod
1. Kraljevina Jugoslavija i raspad „Versajskog sistema“ u Evropi

I. Pred vratima rata
2. Između „bele“ i „crvene“ Rusije: Kralj Aleksandar i uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Sovjetskim Savezom
3. Strah od rata i jugoslovenska potreba za približavanjem Sovjetskom Savezu
4. Jugoslavija, SSSR i zapadni saveznici u senci sukoba

II. „Povratak Rusiji“
5. Jugoslovensko-sovjetski trgovinski razgovori: Po?etak regulisanja odnosa
6. Povratak na redovni kolosek: Normalizacija jugoslovensko sovjetskih odnosa

III. Balkanski lavirint
7. Traganje za modelom: Jugoslovenski pokušaj strategijskog oslonca na Sovjetski Savez
8. Rat u susedstvu: Jugoslavija, Sovjetski Savez i italijansko-grčki sukob
9. Nemački pritisci na Jugoslaviju i traganje za sovjetskom alternativom

IV. Na putu ratnog savezništva
10. Pred paktom: Jugoslovensko-sovjetski pregovori o savezu
11. Izneverene nade: Aprilska katastrofa Kraljevine Jugoslavije
12. Od prekida do saveza: Raskid diplomatskih odnosa, normalizacija i stvaranje ratnog savezništva

V. Od kapitulacije do ustanka
13. Pouke i opomene: Sovjetska vojna diplomatija i uzroci jugoslovenskog vojnog sloma
14. „Država kvislinškog tipa“: Sovjetska diplomatija o stvaranju Nezavisne Države Hrvatske
15. Suo?avanje s nacionalsocijalizmom: Sovjetski Savez, okupirana Srbija i sudbina srpskog naroda na jugoslovenskom prostoru

Zaključak
Izvori i literatura
Arhivski izvori
Štampa i periodika
Objavljeni izvori

Godina izdanja : 2021.

Broj strana : 720

Pismo : ćirilica

Povez : Broširani

Format : 24 x 16

Težina : 1070 g

ISBN : 9788671026383

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje