×

ISTORIJA OSMANSKOG CARSTVA

Rober Mantran

Prevela sa francuskog Ema Miljković

Francuski istoričar Rober Mantran na istraživački nov i inspirativan način obrađuje, između ostalog, istoriju balkanskih i arapskih provincija pod osmanskom vlašću i period sumraka Carstva.

Istorija Osmanskog carstva kapitalno je delo francuskog istoričara Robera Mantrana i njegovih saradnika. Na istraživački nov i inspirativan način autori obrađuju stare teme iz istorije Turske carevine. Značajan prostor posvećen je počecima osmanlija, uspostavljanju države i njenom širenju. Pregled istorije balkanskih i arapskih provincija pod osmanskom vlašću, a potom i period sumraka Carstva kada ono postaje „bolesnik na Bosforu“, prikazan je provokativno i veoma zanimljivo. Osmansko carstvo je nestalo, ali je zadržalo svoje mesto u istoriji starog kontinenta gde je vekovima predstavljalo prvu silu. Zato se istorija Evrope mora sagledavati iz perspektive veza sa ovom moćnom Carevinom.

Rober Mantran

Rober Mantran je profesor na Univerzitetu u Provansi i saradnik Instituta za istočnjačke jezike i civilizacije. Dugo godina je bio predsednik Udruženja za preosmanske i osmanske studije. Svojim obimnim i kompleksnim delom postavio je mnoštvo pitanja savremenoj istoriografiji.

Rober Mantran – Predgovor

1. Iren Beldi?anu – Po?eci: Osman i Orhan

2. Nikola Vaten – Uspon Osmanlija (1362–1451)

3. Nikola Vaten – Uspon Osmanlija (1451–1512)

4. Nikoara Beldi?anu – Organizacija Osmanskog carstva (14–15. vek)

5. Žan Luj Bake Gramon – Procvat Osmanskog carstva (1512–1606)

6. Žil Vejnstejn – Carstvo na vrhuncu mo?i (16. vek)

7. Rober Mantran – Osmanska država u 17. veku: stabilizacija ili slabljenje mo?i

8. Rober Mantran – Osmanska država u 18. veku: evropski pritisak 

9. Žil Vejnstejn – Balkanske provincije (1606–1774)

10. Andre Remon – Arapske provincije (16–18. vek)

11. Rober Mantran – Po?eci Isto?nog pitanja (1774–1839)

12. Pol Dimon – Period tanzimata (1839–1878)

13. Fransoa Žoržon – Poslednji trzaji (1878–1908)

14. Pol Dimon i Fransoa Žoržon – Umiranje jednog carstva (1908–1923)

15. Osmanska umetnost
Žan Pol Ru – Osmanska umetnost na turskim teritorijama
Andre Remon – Arhitektura u arapskim zemljama u osmansko doba

16. Luj Bazen – Intelektualni i kulturni život u Osmanskom carstvu

Hronološki okviri
Spisak sultana Osmanskog carstva
Bibliografija
Saradnici
Re?nik
Aleksandar Foti? – Osmansko carstvo: istoriografski dometi
Indeks imena li?nosti
Tematski indeks
Indeks geografskih pojmova
Detaljan sadržaj

Godina izdanja : 2002.

Broj strana : 983

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez

Format : 14,5 x 21

ISBN : 9788671026673

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje