×

ISTORIJA MODERNOG PROSVETITELJSTVA - Društveni orijentiri u eri globalizma od 19. do 21. veka

Volfgang Šmale

Prevela s nemačkog Maja Matić

Prosvetiteljstvo osamnaestog veka i dalje je relevantno i u dvadeset prvom veku. Ono funkcioniše kao humani društveni orijentir u svetu koji je ispao iz koloseka.

Prosvetiteljstvo osamnaestog veka i dalje je relevantno i u dvadeset prvom veku. Ono funkcioniše kao humani društveni orijentir u svetu koji je ispao iz koloseka. Pružanje takve društvene orijentacije uvek je bio glavni cilj prosvetiteljstva – pri čemu je ono u svakom trenutku bilo izloženo fundamentalnoj kritici. Potencijal prosvetiteljstva da društvu daje smernice u vremenima kriza, ratova i terorizma razvijao se upravo u kontekstu ovakve kritike.

Volfgang Šmale prati ovaj istorijski proces od ranog devetnaestog veka, s posebnim osvrtom na intelektualce od Hegela do Fukoa i Džonatana I. Izraela. Služeći se metodologijom digitalne humanistike, analizira prosvetiteljstvo sa globalnoistorijskog aspekta. Prema današnjem preovladavajućem shvatanju, ispostavlja se da je prosvetiteljstvo nauka o životu koja opstaje i pred fundamentalnom kritikom.

Volfgang Šmale

Volfgang Šmale (1956), nemački je profesor rane moderne i savremene istorije na Univerzitetu u Beču. Poznat je po svojim publikacijama o francuskoj istoriji, istoriji Evrope, istoriji ljudskih prava, istoriji muškosti. Takođe je stručnjak za digitalne humanističke nauke. Član je Akademije Evrope – Academia Europaea (London), Evropske akademije nauka i umetnosti – European Academy of Sciences and Arts (Salzburg), Naučnog saveta Kuće evropske istorije (Academic Committee House of European History). Svoju istraživačku karijeru započeo je kao student asistent u velikoj istraživačkoj mreži o agrarnim društvenim sukobima u ranoj modernoj Evropi. Od 2011. do 2023. godine član je Komiteta Međunarodnog društva za proučavanje 18. veka (ISECS). Generalni sekretar tog globalnog naučnog Društva koje ima više od 6.500 članova bio je od 2015. do 2019. godine. Uredio je obimni priručnik o istoriji školskog obrazovanja u Evropi u doba prosvetiteljstva. Bio je to prvi priručnik koji je pokrio celu Evropu. Šmale se vratio istoriji prava i osnovnim pravima, ključnoj temi svoje disertacije, i uredio knjigu Ljudska prava i kulturna raznolikost. Evropa – arapsko-islamski svet – Afrika – Kina. Ovom polju istraživanja pripada i njegova postdoktorska disertacija na temu Arheologija ljudskih prava kao i nekoliko priređenih knjiga. Clio je na srpskom jeziku objavio njegove knjige Istorija evropske ideje (2003) i Istorija muškosti (2011) i Šta će biti sa Evropskom unijom? (2019).

Predgovor 

Uvod 
Rasvetljavanje prosvetiteljstva 
Društveni orijentiri 
Knjiga i njena poglavlja 
Proučavanje prosvetiteljstva kroz vreme 
Narativni konstrukti

Imenovanje 
1784: „Šta je prosvećenost?“ 
Nadepohalni pojam 
Putevi do „prosvetiteljstva“ 
Nastanak terminologije „fi lozofi je prosvetiteljstva“ 

Prakse 
Uvod
Osnove prosvetiteljstva 
Globalna istorija prosvetiteljstva 
Betovenova Deveta 
Spomenici 
Razne oblasti delovanja 
Globalnoistorijski aspekti 
Afera Drajfus 
Dodatna potvrda identiteta u Drugom svetskom ratu
Evropske integracije i prosvetiteljstvo 
Dekolonizacija i prosvetiteljstvo 
Unesko 1948. 

Intelektualci 
Uvod
Nemačko-francusko oblikovanje „prosvetiteljstva“ 
Hegel 
Žermen de Stal
Gizo – Vilmen – Kuzen 
Aleksis de Tokvil 
Herman Hetner 
Ipolit Ten – Feliks Roken
Vindelband – Trelč – Diltaj – Forlender 
Harald Hefding 
Džon Grir Hiben 
Međuratni period 
Karl Joel 
Kaj fon Brokdorf 
Bernhard Gruthojsen 
Maks Horkhajmer (1930) 
Ernst Kasirer
Karl Lotus Beker 
Pol Azar 
Promena paradigme nakon Drugog svetskog rata 
Rajnhart Kozelek 
Robert Rozvel Palmer 
Alfred Koban 
Jirgen Habermas 
Piter Džek Gej 
Mišel Fuko 
Džonatan Irvin Izrael 

Kritika 
Uvod
Dijalektika prosvetiteljstva 
Hana Arent 
Jakov Lejb Talmon 
Dekolonizacija mišljenja 
Modernost i prosvetiteljstvo 

Orijentiri
Uvod
Globalno interesovanje publike za
trideset troje prosvetitelja i prosvetiteljki 
Štampa: Indija – Afrika – Turska 
Štampa: Evropa – SAD 
Nemačka 
Prosvetiteljstvo u funkciji orijentira za budućnost 

Aksijalno doba – kraj 
Jaspersova provincijalizacija Evrope 
Prosvetiteljstvo i globalni demokratski identitet 
„Prosvetiteljstvo“ kao nauka o životu 

Spisak izvora i literature 
Indeks 

Godina izdanja : 2024.

Broj strana : 438

Pismo : Latnica

Povez : Meki povez

Format : 24 x 16

Težina : 750 g

ISBN : 9788671027007

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje