×

ISTORIJA EVROPSKE IDEJE

Volfgang Šmale

Preveo s nemačkog Života Filipović

Istorija evropske ideje je pregledan i informativan prikaz rađanja i razvoja ideje o Evropi kao geografskoj, političkoj, ekonomskoj i kulturnoj celini. 

Istorija evropske ideje je delo širokog zamaha, ujedno pregledan i informativan prikaz rađanja i razvoja ideje o Evropi kao geografskoj, političkoj, ekonomskoj i kulturnoj celini. U prvom delu knjige autor se bavi različitim aspektima nastanka evropske ideje, posmatrane sinhrono i dijahrono tokom istorije evropskog kontinenta, a nakon toga detaljno opisuje Evropu kao kulturni sistem.

Politička, ekonomska i kulturna integracija posle Drugog svetskog rata, tačnije od 1950. godine, osnovna je tema kojoj je posvećen drugi deo knjige. Na kraju, Šmale ne izostavlja ni savremene probleme sa kojima se suočava nova i ujedinjena Evropa, što delo čini zanimljivim svim ljubiteljima novije istorije.

Volfgang Šmale

Volfgang Šmale (1956), nemački je profesor rane moderne i savremene istorije na Univerzitetu u Beču. Poznat je po svojim publikacijama o francuskoj istoriji, istoriji Evrope, istoriji ljudskih prava, istoriji muškosti. Takođe je stručnjak za digitalne humanističke nauke. Član je Akademije Evrope – Academia Europaea (London), Evropske akademije nauka i umetnosti – European Academy of Sciences and Arts (Salzburg), Naučnog saveta Kuće evropske istorije (Academic Committee House of European History). Svoju istraživačku karijeru započeo je kao student asistent u velikoj istraživačkoj mreži o agrarnim društvenim sukobima u ranoj modernoj Evropi. Od 2011. do 2023. godine član je Komiteta Međunarodnog društva za proučavanje 18. veka (ISECS). Generalni sekretar tog globalnog naučnog Društva koje ima više od 6.500 članova bio je od 2015. do 2019. godine. Uredio je obimni priručnik o istoriji školskog obrazovanja u Evropi u doba prosvetiteljstva. Bio je to prvi priručnik koji je pokrio celu Evropu. Šmale se vratio istoriji prava i osnovnim pravima, ključnoj temi svoje disertacije, i uredio knjigu Ljudska prava i kulturna raznolikost. Evropa – arapsko-islamski svet – Afrika – Kina. Ovom polju istraživanja pripada i njegova postdoktorska disertacija na temu Arheologija ljudskih prava kao i nekoliko priređenih knjiga. Clio je na srpskom jeziku objavio njegove knjige Istorija evropske ideje (2003) i Istorija muškosti (2011) i Šta će biti sa Evropskom unijom? (2019).

Godina izdanja : 2003.

Broj strana : 349

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez

Format : 14,5 x 21

ISBN : 8671020908

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje