×

ISTORIJA BUGARSKE

Andrej Pantev, Cvetana Georgijeva, Dimitar Petrov Popov, Iskra Baeva, Ivan Božilov, Konstantin Kosev

Priredio Srđan Pirivatrić

Prevela sa bugarskog Marija Joana Stojadinović

Ovo delo pruža priliku za celovito sagledavanje istorije vekovnog prisustva Bugara na Balkanu, ali i za neposredno upoznavanje stavova koje o nekim spornim događajima i pitanjima, posebno iz novije istorije, imaju bugarski istoričari.

Knjiga Istorija Bugarske kolektivno je delo bugarskih istoričara srednje i starije generacije.

Sastoji se od sedam celina – uvodni deo posvećen je tračkoj, antičkoj i poznoantičkoj (ranovizantijskoj) prošlosti prostora kasnije bugarska države; prvo poglavlje bavi se periodom od doseljavanja Bugara na Balkansko poluostrvo, 681. godine, do pada bugarskih država pod osmansku vlast, krajem 14. veka; drugo poglavlje obuhvata vlast Osmanovića nad bugarskim zemljama; treće period bugarskog Preporoda u prvoj polovini 19. veka; četvrto vreme od obnove Bugarske države, 1878. godine, do kraja Prvog svetskog rata, 1919. godine; peto poglavlje posvećeno je istoriji Bugarske između dva svetska rata; dok šesto, zajedno sa zaključnim, obuhvata vreme od početka drugog svetskog rata do pada komunističkog režima, 1989. godine, kao i prvu deceniju tranzicije, do 2001. godine.

Ovim izdanjem po prvi put se na srpskom jeziku predstavlja jedna istorija ove susedne države, napisana od strane bugarskih autora.

Andrej Pantev

Rođen 1939 u Vidinu, doktor istorijskih nauka, redovni profesor na Katedri za opštu istoriju Istorijskog fakulteta Sofijskog univerziteta, prethodno dugogodišnji naučnik na Istorijskom institutu BAN.

Objavio je veći broj naučnih radova, među kojima i monografije: Enegleska protiv Rusije na Balkanu - 1879-1894 (1972.), Bugarsko pitanje u Velikoj Britaniji (1981.), SAD u Bugarska u toku Prvog svetskog rata (1983.), Viđen izbliza i iz daljine. Stefan Stambolov - revolucionar i književnik (1988.) 

Cvetana Georgijeva

Doktor istorijskih nauka i profesor na Katedri za etnologiju Istorijskog fakulteta Sofijskog uniiverziteta. Predaje Istoriju bugarskog naroda od 10. do 17. veka, Religiju etničkih zajednica, Balkan - zona kontakta Hrišćanstva i Islama.

Objavila je nekoliko desetina članaka i studija iz istorije 19. veka, između ostalog i monografije: O istoriji revolucionarnog pokreta u bugarskoj 1867-1871 (1988.), Svet Bugara u periodu od Xv do XVII veka (1999). 

Dimitar Petrov Popov

Rođen 1950. u Sofiji, doktor istorijskih nauka. Redovni profesor na Katedri za staru istoriju, palobalkanistiku i trakologiju Istorijskog fakulteta Sofijskog unoverziteta "Sv. Klement Ohridski". Drži predavanja iz oblasti antičke istorije i kulture i trakeologije. Bavi se ostraživanjima uzajamnih kulturnih uticaja u Sredozemlju i religije Indoevropljana, posebno Tračana. 

Objavio je preko 150 naučnih radova, uključujući i devet monografija: Tračka boginja Bendida (1981.), Zalmoksis. Religija i društvo kod Tračana (1989.), Bog sa mnogo imena (1995.), Istorija starog sveta (1997.), Trakologija (1999.), Stara Grčka. Istorija i kutura (2000.), Tračka civilizacija. Tračani - društvo, politika, kutura (2000.), Stari Rim. Istorija i kultura (2002.), Društva i kulture u starom svetu (2004.)  

Iskra Baeva

Rođena 1951. u Sofiji, Docent je na Katedri za novu istoriju Istorijskog fakulteta Sofijskog univerziteta.

Autor i koautor knjiga: Utopija i stvarnost (1991.), Istočna Evropa posle Staljina 1953-1956. Poljska, Mađarska, Bugarska i Čehoslovačka (1995.),  Spoljna politika Bugarske posle10.11.1989. (1997.), Istorija telekomunikacija (1998.),  Jevreji u međunarodnoj politici. Jedan bugarski aspekt (1998.). Pre i posle "gvozdene zavese" (1998.), Bugarske tranzicije 1944-1999. (2000.), Bugarska i Istočna Evropa (2001.), Bugarske tranzicije 1939-2002 (2002.), Posleratna decenija bugarske spoljne politike (1944-1955) (2003.), Istorija Bugarske u datumima. Bugarska hronika. (2003.)

Ivan Božilov

Rođen 1940 u Dupnici. Doktor istorijskih nauka, specijalizirao vizantologiju u Francuskoj, grčkoj i Italiji. Dugogodiđšnji naučni saradnik na Istorijskom institutu BAN, profesor srednjevekovne istorije na Slobodnom univerzitetu u Sofiji. Bio je predsednik nacionalnog komiteta istoričara Bugarske (1991-1998.).

Njegov istraživački interes su različita pitanja srednjovekovne bugarske istorije i bugarsko-vizantijskih odnosa.

Autor je oko 200 radova među kojima su: Hazeov anonim. Bugarska i Vizantija na Donjem Dunavu krajem X veka (1979.), Car Simeon Veliki (893-927). Zlatni vek srednjevekovne Bugarske (1983.), Stara bugarska književnost. T.Z. Istorijska dela (1983), Familija Asenovaca (1186-1460.). Genealogija i prospografija (1985, 1994.)Žofrua de Vilarduen. Osvajanje Konstantinopolja (1985, 2000.), Bugari u vizantijskoj imperiji (1995.), Kultura srednjevekovne Bugarske (1996), Istorija srednjevekovne Bugarske VII-XIV vek (1999.).

Konstantin Kosev

Rođen 1937. godineu dupnici, doktor istorijskih nauka, dugogodišnji naučni saradnik na Istorijskom institutu BAN, redovni član od 2003, a vršilac dužnosti zamenika predsednika BAN od 1996. godine.

Objavio je veliki broj naučnih radova iz problematike bugarskog preporoda i istorije 19. veka, izneđu ostalog i monografije O istoriji revolucionarnog pokreta u Bugarskoj 1867-1871 (1958.), O razvoju kapitalizma u bugarskim zemljamatokom 60 i 70 godina XIX veka (1968.), Stefan Stambolov - revolucionar i državnik (1988.).

 

Godina izdanja : 2008.

Broj strana : 432

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 16 x 24

Težina : 860 g

ISBN : 978-86-7102-305-4

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje