×

GRCI I DRUGI - Antička percepcija i percepcija antike

Staša Babić

  Pisana u postprocesnom ključu, studija Staše Babić ne samo da otvara, već i nudi odgovore na mnoga pitanja koja se u našoj arheologiji nikada do sada nisu postavljala. Prvo i najvažnije je: „Šta će nama danas uopšte ta antika, ti Grci, taj Homer, dorski i jonski stubovi, Fidija i Praksitel, crnofiguralni stil i kontrapost?“ Ili, kao što pitaše Hamlet: „Šta je Hekuba njemu, ili on Hekubi, da plače zbog nje?

Pisana u postprocesnom ključu, studija Staše Babić ne samo da otvara, već i nudi odgovore na mnoga pitanja koja se u našoj arheologiji nikada do sada nisu postavljala. Prvo i najvažnije je: „Šta će nama danas uopšte ta antika, ti Grci, taj Homer, dorski i jonski stubovi, Fidija i Praksitel, crnofiguralni stil i kontrapost?“ Ili, kao što pitaše Hamlet: „Šta je Hekuba njemu, ili on Hekubi, da plače zbog nje?

Retke su knjige u koje se može upreti prstom i reći: „Ova knjiga je u našoj sredini prekretnica u načinu mišljenja i orijentaciji čitave jedne discipline“. Knjiga Staše Babić Grci i drugi, Antička percepcija i percepcija antike, međutim, upravo je takvo delo. Pisana u postprocesnom ključu, studija Staše Babić ne samo da otvara, već i nudi odgovore na mnoga pitanja koja se u našoj arheologiji nikada do sada nisu postavljala. Prvo i najvažnije je: „Šta će nama danas uopšte ta antika, ti Grci, taj Homer, dorski i jonski stubovi, Fidija i Praksitel, crnofiguralni stil i kontrapost?“ Ili, kao što pitaše Hamlet: „Šta je Hekuba njemu, ili on Hekubi, da plače zbog nje?“

Staša Babić pokazuje da nema kraja račvanju staza i arheološkoj interpretaciji i poručuje nam da iz monumentalno dugačkih, uglancanih, (često i dosadnih) hodnika klasične arheologije uvek postoji i drugačiji pogled, koji poglavito zavisi od nas, našeg individualnog doživljaja, znanja, predrasuda i „habitusa“. Knjiga Staše Babić Grci i drugi razmiče granice discipline i podaruje nam nove i moćne instrumente za sagledavanje, ne samo antičke Grčke, već i nas samih. Posle čitanja ove knjige možemo, najmanje na jedan način, sebi da odgovorimo na pitanje „šta je nama Hekuba?“

iz recenzije Aleksandra Palavestre

Staša Babić

Vanredni profesor arheologije antičke Grčke na odeljenju za arheologiju beogradskog Filozofskog fakulteta. Pored niza stručnih radova, objavila je i tri monografije: Poglavarstvo i polis – Starije gvozdeno doba centralnog Balkana i grčki svet (2004), The Archeology of Identity, Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion (koautori M. Diaz Andreau, S. J. Lucy, D. Edwards, 2005) i Grci i drugi – antička percepcija i percepcija antike (2008).

1. Kolevka evropske civilizacije
Johan Joakim Vinkelman
Posle Vinkelmana
Pre Vinkelmana
2. Lordovi, pukovnici i Atinjani
Veliko putovanje
Palikari i hopliti
3. Kolonizacija i kolonijalizam - re?i i zna?enja
Arheologija i istorija - deveruša u potrazi za svojom sre?om
Kolonija ili apoikija?
4. Duh naroda
Gr?ki duh
Herodotovo ogledalo
5. Grci, varvari i arheolozi - karte kontakata
Arheološki prostor
Gr?ki prostor
Varvarski prostor
Iskustva tela
Zone prevo?enja
6. Evropa, Azija, Afrika
Crna Atena
Odisej na Karibima
Kalif sanja Aristotela
"Vrt sa stazama koje se ra?vaju"
7. Erotika discipline
Vinkelmanov glas
Gr?ka ljubav
Slike bez re?i
Vinkelmanovo nasle?e
8. Na mostu
Homer, Filip Višnji? i Avdo Me?edovi?
Greška filhelena
Vizantijske slike


Indeks pojmova
Indeks imena

Godina izdanja : 2008.

Broj strana : 176

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 16 x 24

Težina : 445 g

ISBN : 978-86-7102-282-8

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje