×

AUSTROUGARSKA I NASTANAK ALBANIJE 1896–1914.

Dušan Fundić

  Knjiga će posebno obogatiti naš fond znanja o istoriji Austrougarske, Albanaca i Balkanskog poluostrva, ali će upotpuniti i svetska istraživanja složenog odnosa između imperija i nacija. U njemu su na lep i originalan način ukrštena istoriografska, arhivska istraživanja i postojeće, sociološke i antropološke teorije nacija i nacionalnih identiteta. 

„Knjiga Dušana Fundića predstavlja originalno naučno delo. Njeni zaključci zasnovani su, prvenstveno, na arhivskoj građi bečkog arhiva. U odnosu na dosadašnja istraživanja napravljen je značajan pomak uz korišćenje odgovarajućeg metodološkog pristupa kojim je izvršena nijansirana analiza istraživačkog problema.“ (iz recenzije akademika Ljubodraga Dimića)

„Rukopis ove knjige predstavlja vredan doprinos ne samo srpskoj, nego i svetskoj istoriografiji, humanističkim i društvenim naukama. On će posebno obogatiti naš fond znanja o istoriji Austrougarske, Albanaca i Balkanskog poluostrva, ali će upotpuniti i svetska istraživanja složenog odnosa između imperija i nacija. U njemu su na lep i originalan način ukrštena istoriografska, arhivska istraživanja i postojeće, sociološke i antropološke teorije nacija i nacionalnih identiteta. U tome, on korespondira sa najnovijim savremenim akademskim kretanjima. Tu je glavna snaga i doprinos rukopisa kojim se jedan mlad istraživač na najbolji način predstavlja stručnoj, ali i najširoj čitalačkoj javnosti.“ (iz recenzije prof. dr Miloša Kovića)

„Doprinos Dušana Fundića boljem razumevanju ovog istorijskog fenomena je nesumnjiv – utemeljena u iscrpnim istraživanjima arhivske građe u Beču i albanskih izvora, kao i relevantne literature, u dosluhu sa teorijskim pristupima na polju studija nacionalizma, neopterećena nacionalističkim debatama o delikatnoj temi iz moderne istorije, njegova monografija je dragocen istoriografski prilog.“ (iz recenzije dr Dragana Bakića)

Dušan Fundić

Dušan Fundić (1987) naučni je saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Oblasti njegovog istraživanja su studije nacionalizma i savremena istorija Balkanskog poluostrva.

Sadržaj

I Predgovor

II Uvodna razmatranja
1. Austrougarski imperijalni poduhvat u evropskoj istoriji poznog 19. veka
2. Imperije i nacije: istraživa?ki okvir

III Austrougarska, velike sile i albansko pitanje
1. Donosioci odluka i Ministarstvo spoljnih poslova
2. Okvir Isto?nog pitanja
3. Oblikovanje albanske akcije 1896. godine
4. Italija i Rusija kao suparnici Monarhije na Balkanu
5. Osnovi albanske politike Dvojne monarhije (1897–1912)

IV Dometi saradnje: austrougarski konzulati i lokalne elite
1. Konzuli kao lice imperije
2. Osmanska administracija i vilajetske mreže uticaja
3. Severna Albanija: održavanje ravnoteže
4. Srednja i južna Albanija: begovi izme?u sumnji i saradnje
5. Kosovski vilajet: uspostavljanje poverenja
6. Lokalna politika i identitetski izbori

V Temelji nacionalnog obrasca: austrougarska kulturna misija i albanska društva
1. Austrougarska kulturna misija u Albaniji
2. Kultusprotektorat Monarhije i katoli?ka crkva u severnoj Albaniji
3. Buntovni nadbiskup i ideja „katoli?ke“ Albanije
4. Pitanje albanskog pisma (1897–1908)
5. Sistem subvencionisanih škola i stipendija Austrougarske
6. Klubovi, kongresi i borba za kulturnu autonomiju (1908–1910)
7. Austrougarska albanologija i preoblikovanje albanskog nacionalisti?kog diskursa
8. Štampa na albanskom jeziku: organizacija i podrška
9. Nastavak kulturne akcije (1912–1914)

VI Posledice nezavisnosti
1. Albanske pobune i slom osmanske vlasti na Balkanskom poluostrvu
2. Urušavanje starog poretka: albanski ustanak 1912. godine
3. Pred odlukama velikih sila: Londonska konferencija (1912–1913) i središta politi?ke mo?i u Albaniji
4. Kandidati za albanski presto i „muslimanska zavera“
5. Dolazak Vilhelma od Vida: „Rroft Mbreti!“
6. Pobuna u srednjoj Albaniji
7. Akcija protiv Srbije i „mbretov“ beg
8. Albanske identifikacije 1914. godine i poraz Monarhije

VII Zaklju?na razmatranja

Summary

Bibliografija

Indeks

Godina izdanja : 2021.

Broj strana : 357

Pismo : ćirilica

Povez : Broširani povez

Format : 16,5 x 23

Težina : 578 g

ISBN : 9788671791137

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje