Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

KULTURA

Teri Iglton

Rasprodato

IDEOLOGIJA RASPAMEĆENOG UMA

Dragan Lakićević

968,00 RSD
1.210,00 RSD

MONOPOL NA ISTINU

Radina Vučetić

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

PRIPOVEDANE UPANIŠADE

Vinajak Hari Date

Rasprodato

ANDRIĆEVSTVO – Protiv etike sjećanja

Rusmir Mahmutćehajić

Rasprodato

MNOŽENJE SVETOVA

Miodrag Sibinović

968,00 RSD
1.210,00 RSD

LJUBOMORA

Piter Tuhi

880,00 RSD
1.100,00 RSD

DOSTOJANSTVO

Majkl Rozen

792,00 RSD
990,00 RSD

PISCI I PITANJA

Gordana Đerić

880,00 RSD
1.100,00 RSD

MEĐUNARODNI KULTURNI ODNOSI

Fransoa Šobe, Loren Marten

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

S VEROM U NEPOVERENJE

Ivan Krastev

704,00 RSD
880,00 RSD