Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

EVROPSKA KRAJNJA DESNICA 1945 - 2018.

Jovo Bakić

2.112,00 RSD
2.640,00 RSD

SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918-1929

Branka Prpa

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

INDUSTRIJA SREĆE

Vilijam Dejvis

968,00 RSD
1.210,00 RSD

DISKURS NOVIH TEHNOLOGIJA

Aleksandar Luj Todorović

Rasprodato

KULTURA

Teri Iglton

Rasprodato

IDEOLOGIJA RASPAMEĆENOG UMA

Dragan Lakićević

968,00 RSD
1.210,00 RSD

MONOPOL NA ISTINU

Radina Vučetić

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD