Likovi stare Grčke

15.11.2013. | #Likovi stare Grčke

likovi_grcke   Tema knjige je život starih Grka kao i njihova shvatanja i pogledi na važne aspekte društva. Ljubitelje političke istorije ovakvo delo može odbiti na prvi pogled zbog izostavljanja detaljnih opisa događaja i ličnosti međutim upravo za njihovo pravo razumevanje ovakav rad je dragocen. Delo se sastoji od osam poglavlja, različitih autora, koja obrađuju najvažnije pojave u životu antičkih Grka. Ekonomija i proizvodnja su važan aspekt društva u svim istorijskim periodima, ovom temom bavi se Klod Mose. Značajan događaj je pojava novca i početak njegovog uticaja na politiku. Uvid u samo poimanje mira i rata kao i položaj vojno sposobnog muškarca u društvu stare Grčke pruža nam Ivon Garlan. Autorka daje vrlo jasan i slikovit prikaz strategija, izgleda oružja, pomorskog ratovanja, i pojave plaćenika. U ovom poglavlju posvećenom vojsci izuzetno je zanimljiv opis jedne tipične hoplitske bitke kao i razvoj čuvene falange. Postati čovek u antičkoj Grčkoj je tema koju obrađuje Đuzepe Kambjano težeći da nam dočara razlike u shvatanjima onovremenih i današnjih ljudi kroz opise odnosa prema roditeljstvu, odrastanju i obrazovanju. Posebnu pažnju privlači deo posvećen čuvenom spartanskom vaspitanju koji će sigurno mnogima biti jako interesantan. Suštinu političkog uređenja polisa, pre svih Atine, kao i prava i obaveze njihovih građana opisao je Luđano Kamfora. Poznavanje  demokratije kako su je videli stari Grci neophodno je i za savremenog čoveka zbog boljeg razumevanje njenog današnjeg oblika. Na vrlo lep i razumljiv način Džejms Redfild prikazao je kompleksne pojave kao što su ljubav, brak, porodica i složen položaj žene u antičkom društvu. Razumevanje stare Grčke bilo bi nepotpuno bez upoznavanja sa njenom književnošću na šta nam skreće pažnju Čarls Segal. Čoveka stare Grčke najbolje ćemo upoznati tumačenjem ideja i razmišljanja koje su iznete u tada najpopularnijim tragedijama i komedijama. Nezaobilazna tema jeste i religija ovog doba kojom se bavi Mario Veđeti sa posebnim osvrtom na njen karakter i obeležja. Najveći broj istorijskih knjiga koje imamo priliku da čitamo, posebno tokom školovanja, fokusiraju se na opise važnih događaja i ličnosti izostavljajući shvatanja, običaje i navike pojedinaca tog vremena. Vrednost ove knjige jeste što nam, koliko god je to moguće, približava čoveka antičke Grčke pružajući nam mogućnost da prodremo do same suštine njihovog društva. Shvatiti način razmišljanja ljudi, od kojih smo udaljeni vekovima, jeste posebno važno za istoričare ali i za sve one ljubitelje istorije koji žele da stvore jasniju sliku o prošlosti.

Autor: Jovan Milenković