Knjiga nedelje u bibliotekama... vol.24 - ANTIČKO POZORIŠTE

21.08.2018. | #Knjiga nedelje u bibliotekama... vol.24 - ANTIČKO POZORIŠTE

knjiga nedeljeANTICKO-POZORISTE (1)   Приказ књиге Античко позориште Гвида Падуана Нада Симић, историчар у Историјском архиву Срем у Сремској Митровици Библиотека Глогорије Возаровић, Сремска Митровица Античка цивилизација своје културно извориште баштини од старих Грка. Један од најважнијих, ако не и најважнији елемент те цивилизације,везан је за трагедије и комедије. Ова два жанра аутор књиге, Гвидо Падуано, анализирао је кроз дела најпознатијих античких писаца. Креативност античког духа на пољу позоришне уметности аутор повезује са религијским наслеђем средоземних цивилизација и организацијом друштва у том пероду. Компаративно анализирајући однос индивидуалног и колективног, слободе и детерминисаности, аутор открива различите нивое емотивних слојева и реакција код грчких и римских уметника. Он истовремен закључује да су питања која су поставили први позоришни писци и данас живи део савремене друштвене и уметничке свести и обликовања данашње колективне и индивидуалне духовности. Захваљујем се Библиотеци Глигорије Возаровић, посебно Ружици Станковић и Издавачком предузећу КЛИО на овом драгоценом поклону.