Knjiga nedelje u bibliotekama... vol.18 - ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

21.08.2018. | #Knjiga nedelje u bibliotekama... vol.18 - ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

knjiga nedeljeODNOSI-SA-JAVNOSCU-I-KOMUNIKACIJA-U-LOKALNOJ-UPRAVI-I-JAVNIM-SLUZBAMA     Приказ књиге Односи с јавношћу и комуникација у локалној управи и јавним службама Џона Брауна, Пет Годин и Венди Моран   Бранко Матић Матична библиотека Љубомир Ненадовић, Ваљево Једна од најмање резвијених активности локалних самоуправа и њихових јавних служби у Србији јесте управо она о којој говори наведена књига – односи с јавношћу и комуникација. Ову врло сложену тему, недовољно познату код нас, аутори су обрадили врло детаљно и свеобухватно. Књига формата Б5 (24 cm), на 364 стране садржи 14 поглавља и 4 додатка, у којима је на врло промишљен и приступачан начин приказано све што чини модерну корпоративну комуникацију, какву треба да обављају локална управа и њене службе. У 1. поглављу је представљен проблем – комуникација локалних власти и објашњен њен појам, развој и законски оквири. Одмах потом се у поглављима 2.- Тим за комуникацију и 3. – Стратегија комуникације, указује да послови односа с јавношћу морају да буду стратегијски посматрани и обављани тимски. Показано је како треба формирати и водити тај тим, као и како развити комуникациону стратегију локалне управе. Затим се у наредна три поглавља детаљно објашњавају комуникације: са грађанима (4.), са корисницима услуга (5.) и са запосленима (6.). Дата су објашњења за све аспекте ових комуникација, као и наведени многи примери локалних управа у разним енглеским градовима, који могу бити примењени и код нас. У 7. поглављу је обрађено, у овом тренутку, једно од најактуелнијих питања код нас – партнерство и комуникација са локалним, регионалним и партнерима на националном нивоу. Посебно поглавље (9) је посвећено комуникацији са медијима, где је нагласак стављен на електронске медије, а пре свих на локалну телевизију. Описане су карактеристике комуникације на тај начин и посебно указано на улогу новинара, са којима треба изградити односе засноване на поверењу. Приказане су у посебном, 10. поглављу и комуникације у дигиталном свету и објашњено њихово ''померање од алата ка методи''. Два поглавља 7. и 12. – односе се на коришћење комуникације за поправку имиџа локалне средине кроз бренд и промоцију места, што директно може да допринесе побољшању економског положаја локалне управе и грађана. Читаво 11. поглавље посвећено је врло важним комуникацијама у кризним ситуацијама, при чему је посебна пажња посвећена превентивном деловању - процени ризика и планирању у ванредним околностима. У свим поглављима дате су бројне студије случаја, кроз које се читалац упознаје са реалном праксом односа с јавношћу и комуникација. Поред тога, прва три додатка садрже примере докумената у вези односа с јавношћу – правилника и кодекса који могу бити узор за доношење сопствених верзија. У последњем додатку дат је осврт на резултате истраживања будућности односа с јавношћу. Књига је одлично графички опремљена тако да се читалац лако сналази са основним текстом, бројним подацима, графиконима и табелама. Због свега наведеног ова књига може бити врло користан приручник нашим локалним самоуправама, али и врло корисна студентима који изучавају односе с јавношћу и комуникације.