TREĆE IZDANJE ČUVENOG ROMANA TAJIBA SALIHA

30.03.2018.

Sezona seobe na sever, čuveni roman Tajiba Saliha u izvanrednom prevodu Srpka Leštarića doživeo je svoje treće izdanje na srpskom jeziku.

Sezonu seobe na sever mnogi kritičari ubrajaju u šest najboljih arapskih romana, a istaknuti pisci drže da je ova knjiga na modernu arapsku prozu uticala znatno više od ostalih ostvarenja tog jezičkog područja. Zbog bajkovite intrigantnosti zapleta koji teče unazad, s pričom unutar priče, i erotskih motiva koji igraju ulogu detonatora glavnih zbivanja, za ovaj roman kaže se da je „obrnuta 1001 noć". Kritičari lista Gardijan svrstali su ga u sto najboljih romana svih vremena.

Tajib Salih (1929–2009) studirao je u Kartumu i Londonu, a radio je dugo kao direktor dramskog programa u arapskoj redakciji BBC-ja, potom u Pari­zu i Kataru kao eks­pert Une­ska. Pre­vo­di njegovog prvog roma­na Sezo­na seo­be na sever (1966) na mno­ge jezi­ke done­li su mu svetsku sla­vu koju pot­kre­plju­ju nova i nova izda­nja, kao što je i ovo, treće izdanje na srpskom – prva dva pojavila su se 2000. i 2005. u ediciji Gral.