IN MEMORIAM

27.06.2017.

Драги пријатељи, 27. јуна 2017. године преминуо je др Душан Т. Батаковић наш приајтељ, дугогодишњи сарадник и члан уређивачког одбора едиције Полис. У нашој јавноси познат као историчар, професор, дипломата, директор Балканолошког института САНУ. Као аутор или уредник објавио је преко двадесет књига на српском језику, велики број научних радова од којих су неки преведени на осам језика, као и неколико приређених издања историјских извора.
 
Важан део његових активности било је стручно и политичко ангажовање, успостављање веза између научника из земље и иностранства, обликовање демкратског амбијента у Србији и стварање наклоности других држава у којима је као дипломата службовао или се налазио у својству представника наших државних институција.
 
Страсно је волео књиге и, као библиофил, стварао јединствену библиотеку која обележава његова интересовања и потрагу посвећеног историчара за скривеним подацима и значењима протеклих времена и догађаја.
 
Као духовни ослонац и осведочени пријатељ остаје нам у неизбрисивом сећању.