REGIONALNA KONFERENCIJA POVODOM KNJIGE POČETI IZNOVA

05.06.2017.

Fakultet dramskih umetnika Crne Gore organizuje u ponedeljak, 5. juna, regionalnu konferenciju "Početi iznova - promena teatarskog sistema", u Ministarstvu kulture na Cetinju, sa početkom u 10 sati, uz pokroviteljstvo te institucije. Konferenciju će otvoriti ministar kulture prof. mr Janko Ljumović.

Povod za konferenciju je nedavno objavljenja knjiga Dragana Klaića „Početi iznova - promena teatarskog sistema“ u izdanju izdavačke kuće Clio, FDU na Cetinju i Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja govori o savremenim izazovima tranformacije institucionalnog sistema pozorišta i ugroženosti njegove dosadašnje javne misije.

- Održavanje ove konferencije je planirano u tri odvojene panel diskusije od kojih svaka po uzoru na Klaićeve podnaslove iz knjige pojedinačno diferencira različita problemska pitanja. Tako prva panel diskusija pod naslovom: Tvrdoglavo i dezorijentisano pozorište - između budžetske subvencije i tržišta dokolice, ima za cilj da teorijski pozicionira problem institucionalnog, neprofitnog ili narodnog pozorišta u korelaciji sa izazovima, ali i dostignućima komercijalnog pozorišta. U drugoj panel diskusiji Kontekstualna promena - izazovi repertoara pozorišta i festivala, predviđeno je da budu razmatrana najznačajnija pitanja i aspekti dinamičnih promena u okviru kojeg se definiše repertoar institucionalnog pozorišta i festivala. Treća panel diskusija Švedski sto - izvedbene prakse i izazovi novih produkcionih modela, ima za cilj da pokaže raznolikost regionalnih pozorišnih modela i da kroz studije slučaja diferencira odgovore i ukaže na niz primera dobre regionalne prakse - navodi se u najavi ove konferencije.

Ovom prilikom govoriće dr Milena Dragićević-Šešić (FDU, Beograd), dr Darko Lukić (ADU, Zagreb), dr Ana Stojanoska (FDU, Skoplje), dr Aldo Milohnić (AGRFT, Ljubljana), dr Ivan Medenica (FDU, Beograd), dr Hazim Begagić (FDU, Tuzla), Ivica Buljan, direktor Drame HNK u Zagrebu, Jeton Neziraj, umjetnički direktor Qendra Multimedia iz Prištine i Ana Vukotić direktorka FIAT-a. Moderatori su pozorišna kritičarka iz Podgorice Nataša Nelević, dramaturškinja iz Zagreba Katarina Pejović i direktor izdavačke kuće Clio Zoran Hamović, dok će zaključna razmatranja izložiti dr Edin Jašarović (FDU, Cetinje).