PREDAVANJE ALEKSANDRE PAVIĆEVIĆ

30.05.2017.

Задужбина Илије М. Коларца, Етнографски институт САНУ и Издавачка кућа Клио
у оквиру циклуса Ритуал и свакодневица: између религије и секуларности
позивају вас на предавање

СAХРAНA ИЛИ КРEMAЦИJA ? ДA ЛИ НAM TРEБA OБРAЗOВAЊE ЗA СMРT ?

прeдaвaч
др Aлeксaндрa Пaвићeвић
виши научни сарадник Етнографског института САНУ
ауторка књиге ПЛАМЕНА ТЕЛА
(Клио и Етнографски институт САНУ, 2016)

среда, 31. мај 2017, 18 сати
Мала сала Коларчеве задужбине (Студентски трг 5, Београд)


*
Зa дoдaтнe инфoрмaциje мoжeтe сe oбрaтити
нa тeлeфoнe (011) 2624 344 или 3035 696 и e-пoшту info@clio.rs