DAN ŽENA

07.03.2017.

Došao je i taj dan.
Svečano obeležavamo Dan žena i popuštamo muškarcima 50% !!!
Mukarcima 50 sati 50% popuštanja, a ženama cvetić !

Pohitajte! Javite se - može telefonom, može mejlom, može fejsom, al najlepše je kod nas!