REŽIS DEBRE MEĐU STUDENTIMA

20.05.2015.

Tokom svog kratkog boravka u Beogradu čuveni francuski filozof Režis Debre posetio je Fakultet političkih nauka.  Studenti i predavači ovog fakulteta imali su privilegiju da duže od dva sata razgovaraju sa jednim od najznačajnijih savremenih mislilaca.

Njegova knjiga UVOD U MEDIOLOGIJU, koju je naša kuća objavila u svojoj ediciji Multimedia, od svog objavljivanja se koristi kao literatura na ovom fakultetu, te je i razumljivo zašto se najveći broj pitanja odnosio upravo na ovu oblast.

Pored toga, studente je najviše zanimala situacija na međunarodnoj političkoj sceni i stavovi koje Debre ima u vezi sa evropskim integracijama, ekonomskom krizom i usponom levice u Evropi.

Mediologija nije nauka. Termin je nastao 1979. godine, a pod njim možemo podrazumevati ekologiju kulture“, naglasio je Režis Debre, govoreći o svojoj knjizi „Uvod u mediologiju“. On je objasnio da svaki put kada se izmisli nova disciplina ruši se zid koji deli dve discipline, u slučaju mediologije zid koji postoji između klulture i tehnike, koju mnogi smatraju protivnoj kulturi. „Trebalo bi shvatiti i da što je veća tehno-ekonomska unifikacija, to je veća i kulturna podvojenost, jer sa jedne strane imate univerzalnu kulturu, a sa druge male tradicije. Modernost će biti arhaična ili je neće biti“, podvukao je Debre.

Osvrnuvši se na distinkciju između analognog i digitalnog sveta, Debre smatra da napredak tehnologije donosi mnoge prednosti uključujući i implikacije političke prirode. On je ukazao da je klasično obrazovanje neophodno, jer znanje nije isto što i informisanost. „Da bi se na najbolji način iskoristile informatičke mogućnosti, neophodno je da se određeno vreme provede u biblioteci, jer to pomaže pri selektovanju bitnih činjenica i orijentaciji pri njihovom traženju. Digitalni svet neće ukinuti druge vidove zapisivanja i čuvanja informacija“, ocenio je Debre. On je zaključio da iako čovek najpre stvara oruđe, ono je to koje na kraju njega menja, pa je samim tim neophodna obazrivost sa novim tehnologijama.