Manovič u MSUV i KCB

25.05.2015.

Američki profesor i teoretičar novih medija Lev Manovič održaće predavanja 25. maja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) u Novom Sadu, a dan kasnije u Dvorani Kulturnog centra Beograda (KCB).

Autor čuvene knjige Jezik novih medija” (The Language of New Media, 2001), koja se smatra najiscrpnijom istorijom medija posle MekLuana, Manovič će 25. maja u MSUV održati predavanje “Kako gledati u 10 miliona slika? Vizuelizacija velikih podataka kao umetnički i istraživački alat”, dok će 26. maja u Dvorani KCB-a govoriti na temu “Vizuelizacija Instagrama: selfiji, gradovi, protesti”.

Manovič vidi svet iz perspektive "postkomunističkog subjekta”, koji je veoma oprezan u delu koji se odnosi na proklamovani demokratski potencijal interneta i novih medija, nudeći zamenu pozicije utopijske euforije za jedan izbalansiraniji pogled. Kombinujući akademsko i primenjeno iskustvo i teorijska oruđa iz humanističkih nauka (istorija umetnosti, književna teorija, medijske studije, socijalna teorija) i računarsku logiku, Manovič razvija metod takozvanog "digitalnog materijalizma" kao sredstvo da otkrije novu logiku kulture.

U uticajnoj knjizi “Jezik novih medija” formuliše prvu sistematsku teoriju novih medija i pozicionira je u relacioni odnos sa drugim oblastima kulture, kako prošlih, tako i sadašnjih. Ključna ideja knjige je da se ispita uticaj digitalne revolucije u vizuelnoj kulturi, koristeći teoriju i istoriju kinematografije kao konceptualno istraživačko sočivo.

Koncept jezika u naslovu se koristi ne da bi označio povratak strukturalističke metodologije, već da bi definisao novu liniju razvoja koja se fokusira na ovonastale konvencije i ključne forme novih medija.

Manovič definiše četiri ključna trenda koji oblikuju razvoj novih medija tokom vremena: modularnost (nezavisno postojanje različitih elemenata), automatizacija (automatsko kreiranje i modifikacija novih medijskih objekata), prilagodljivost (više verzija novih medijskih objekata) i transkodiranje (konvertibilnost novih medijskih objekata u drugi format). Postavljanjem novih medija u okvir šireg istorijskog konteksta, prema Manoviču, postaje moguće definisati putanje koje vode ka sadašnjem stanju, kao i primenu tih putanja u budućnosti.

Ključni koncept ili esencijalna alatka za razumevanje savremene stvarnosti, prema njegovom mišljenju, jeste baza podataka. Nova, digitalizovana realnost, kreirana unutar World Wide Weba čini da se svet pojavljuje kao beskonačna i nestrukturirana baza podataka, slika, tekstova, te stvara potrebu da se unutar istog razvija sopstvena etika i estetika. Baza podataka definiše se kao antiteza narativu, kao naš glavni metod kulturnog izražavanja koji organizuje prikupljanje čak i pojedinačnih stavki, ali sa svešću o njihovoj univerzalnoj važnosti. Ako tu logiku primenimo i na starije kulturne artefakate, bilo koji ikonografski sistem se može smatrati bazom podataka koji omogućava i obezbeđuje generacije i generacije pojedinačnih, specifičnih narativa. Kao posledica toga, baza podataka se pojavljuje kao meta ready-made s potencijalom da destabilizuje okamenje oblike i ideje i ostvari ili materijalizuje sistem beskrajnih mogucnosti.

Manovič je 2005. godine predstavio ideju kulturne analitike, metodologije koja pomaže u detektovanju trendova i inovacija unutar naše kulturne imaginacije. Širenje digitalne kulture dovelo je do ekspanzije broja kulturnih agenata širom sveta, samim tim i do otežanog razumevanja nove globalne kulture starim teorijskim alatima. Umesto toga, Manovič predlaže odgovarajući softver iz sfere nauke i praksu interaktivne vizualizacije u kontekstu humanistike. U praksi, to znači korišćenje računara za obavljanje komparativne analize velikih skupova podataka, analize koje ljudi nisu sposobni sami izvesti i koja ide korak dalje od jednostavne manuelne deskripcije i kvalitativne analize. Manovič ne promoviše tu metodu kao jedini mogući model uspostavljanja značenja, ali ga vidi kao komplementarni metod, metod koji će proširiti dostupne alate za tumačenje čovečanstva. Kombinujući tradicionalne prakse i digitalne tehnike, moguće je produbiti odgovor na pitanje o tome što nove kulturne discipline mogu izvući iz nove analize podataka i interaktivne vizualizacije.

Manovič je rođen u Moskvi, gde je studirao slikarstvo, arhitekturu i računarsko programiranje. Od 1981. živi u Njujorku, gde je magistrirao na studijama eksperimentalne psihologije.

Profesor je u Fakultetskom centru Gradskog univerziteta Njujorka, (The Graduate Center, City University of New York) i dugogodišnji profesor na Odeljenju za vizuelne umetnosti Kalifornija Univerziteta u San Dijegu (UCSD), gde je od 1996. do 2012. vodio nastavu iz digitalne umetnosti, nove teorije medija i digitalnih humanističkih nauka. 

Osnivač je i direktor Inicijative za softverske studije (Software Studies Initiative).

Centar za savremenu umetnost u Beogradu objavio je zbornik njegovih tekstova “Metamediji” 2001.
 


Knjiga “Jezik novih medija”, u prevodu Aleksandra Luja Todorovića sa engleskog, biće objavljena krajem jula u ediciji “Multimedija” izdavačke kuće Clio, a pretplata je otvorena do 15. juna po ceni od 990 dinara. Knjižarska cena biće 1.980 dinara.


Manovič gostuje u Beogradu i Novom Sadu u okviru projekt “Media art” koji KCB i MSUV realizuju u koprodukciji s Fаkultetom zа medije i komunikаciju Univerzitetа “Singidunum” u Beogrаdu, a nastao je iz potrebe da se savremeni umetnici i studenti u domenu video arta i digitalnih medija podrobnije upoznaju i edukuju u oblastima teorije, konzervacije i zaštite, kao i distribucije novih medija savremene vizuelne umetnosti, a u vezi sa pojmovima i standardima prakse o kojima se na ovim prostorima površno i nedovoljno zna ili se ne pridaje adekvatan kreativni i društveni značaj.

Koncepciju i medijаciju potpisuju likovna umetnica Drаgаnа Žаrevаc i kustoskinja KCB-a Gordаnа Dobrić.

Projekаt je reаlizovаn uz sаrаdnju i podršku: Fondа Elysee, Gete institutа i Frаncuskog institutа u Beogrаdu, Ministаrstvа kulture i informisanja Srbije, Pokrаjinskog sekretаrijаtа zа kulturu i javno informisanje Vojvodine i Grаdа Beogrаdа - Sekretаrijаtа zа kulturu.

*Predavanja i prezentacije Manoviča biće simultano prevođene. Radionice se održavaju na engleskom jeziku. Ulaz na programe je besplatan, uz rezervaciju mesta.

izvor: http://www.seecult.org/vest/manovic-u-msuv-i-kcb-u
Datum: 25.05.2015.