EDICIJA IMAGO - REČ UREDNIKA

29.09.2016.

Neosetno, ali neminovno, edicija “Imago” približava se svom prvom jubileju. Osnovana u proleće 2008, ubrzo će obeležiti svoj deseti rodjendan – ozbiljan trenutak koji zahteva sagledavanje učinjenog i planiranje daljeg razvoja.

Iza nas je 27 naslova. Među njima nema bestselera, popularne psihologije, tekstova koji nude brza rešenja, ali nijedna od knjiga koje smo objavili sigurno neće zastareti. Ponosni smo na to što smo objavili dela koja će biti temelj obrazovanja mnogih generacija studenata i omogućili nekima od najvažnijih autora u savremenoj psihologiji da se njihov glas čuje i na srskom jeziku.

Poslednju etapu našeg razvoja obeležio je trotomni udžbenik Psihologija obrazovanja kojim smo obezbedili bazično nastavno sredstvo za različite fakultete i stručne škole. U ovu godinu smo ušli s drugim jednako važnim projektom: objavili smo udžbenik Kvalitativna istraživanja u psihologiji, podržavajući time nastavu iz oblasti koja kod nije ni postojala do pre nekoliko godina. Nastavili smo s knjigom domaćih autora, prvom nakon izabranih dela profesora Kecmanovića, o graničnom poremećaju ličnosti, jednom od teorijski najkontroverznijih i klinički najsloženijih problema s kojima se psiholozi i psihijatri sreću, a od koga i zbog koga pati veliki broj ljudi u savremenom svetu. Sledeći se pojavio naš prvi prevod s holandskog jezika, knjiga o jednoj od najmisterioznijih pojava na svetu – snovima, njihovoj funkciji, oblicima, značenjima, ili makar o onome što psihologija o njima u ovom trenutku zna. Konačno, objavili smo i knjigu koja se bavi onim što nam je izašlo iz fokusa, a bez čega su naši životi, kako psihološki tako i socijalni, prilično prazni: hrabrošću, požrtvovanjem, rezilijentnošću… Jednom rečju, dobrotom. Pokušali smo, na taj način, da obnovimo razgovor o onome što bi trebalo da se podrazumeva i iskoristimo psihološka, ili u ovom slučaju psihoanalitička saznanja, saznanja da bismo obnovili i dalje gradili osnovne životne vrednosti.

Ovog smera nameravamo da se pridržavamo i u budućnosti, pa će i naši prvi sledeći projekti biće nastavak dosadašnjih. U najdoslovnijem smislu to se odnosi na knjigu Salmana Ahtara koja predstavlja “naličje” njegove upravo objavljene knjige o dobroti, a posvećena je izvorima ljudske patnje, kao što su strah, zavist ili ljubomora. Čitalac udubljen u ove dve knjige moći će da nauči i o dijalektici dobrote i patnje, ali, još važnije i o sebi. Potom će se pojaviti knjiga o mogućim doprinosima psihologije svetu diplomatije i rešavanju konflikata na najopštijem planu, ratova, genocida, terorističkih akcija. Konačno, planiramo da objavimo i udžbenik o sve raširenoj praktičnoj psihološkoj disciplini, o kojoj se u nas malo piše, psihologiji sporta.

“Imago” će, dokle, nastaviti da prati najvažnije savremene trendove i donosi knjige na granici akademskog pisanja i društvene angažovanosti, psihologije i drugih disciplina, istraživanja, teorije i prakse… Sve s nadom da i dalje ima mesta da se standardi našeg učenja, nastave, vaspitavanja ili kliničkog rada podižu.

Aleksandar Dimitrijević

urednik edicije Imago