KNJIGA DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA PREDSTAVLJENA NA DANIMA EVROPSKE BAŠTINE

28.09.2016.

Knjiga Daily Life in Medieval Serbia autora Marka Popovića, Smilje Marjanović Dušanić i Danice Popović predstavljena je u Kuli Nebojša u okviru Dana evropske baštine. O knjizi su govorili Smilja Marjanović Dušanić, autorka i urednica edicije Polis u IP Clio, i Aleksabdar Savić, istoričar.

Smilja Marjanović Dušanić skrenula je pažnju na to da savremena nauka o svakodnevnom životu u srednjovekovnoj Srbiji saznaje sve više. Istraživanja na Novom Brdu već su donela nalaze koji nisu stigli  da budu obrađeni u knjizi, pa možemo očekivati da će ova tema tek dobiti na značaju u naučnoj zajednici. Kada je reč o ovoj knjizi, najveći izazov bio je razdvojiti javnu i privatnu sferu. Arheolog, istoričar i istoričar umetnosti ukrstili su različite izvore kako bi sklopili što potpuniju sliku o privatnom životu u srednjovekovnoj Srbiji. Publika je tako mogla da sazna koje izvore su za sobom ostavile vladarske porodice, a koje siromašni slojevi, šta se očekivalo od vladara, te kakav je bio odnos srednjovekovnog čoveka prema smrti i veri.

Aleksandar Savić detaljnije je govorio o procesu prevođenja ove knjige na engleski jezik. On je kao posebno važan aspekt istakao to što je i sam prevodilac, Čarls Robertson, istoričar, pa je na taj način ceo projekat mogao da bude osmišljen kao interakcija stručnjaka. Upravo je proces prevođenja doveo do toga da knjiga evoluira u jedinstvenu sintezu, zaključio je Savić. On je istakao da je prevod ove knjige na engleski jezik značajan i zbog toga što je postavio mnoge standarde kada je reč o predstavljanju domaćih naučnih dostignuća međunarodnoj publici. Ona daje primer kako se može izaći iz zatvorenog kruga sopstvene struke i dopreti do šire javnosti, a pored toga nudi i smernice za izlaganje obimne istraživačke građe na pristupačan i koherentan način. Od velike važnosti za komunikaciju sa inostranim čitaocima je i činjenica da je ova knjiga uspostavila standarde kada je reč o transkribovanju imena i titula.

U okviru razgovora prisutni su imali priliku da pogledaju snimak govora Marka Popovića sa predstavljanja knjige Daily Life in Medieval Serbia na ovogodišnjem Antikafestu.