5 ZA 50 GODINA BITEF-A

28.09.2016.

Beograd je 1967. godine svetskom pozorištu ponudio plodno sadejstvo i uvažavanje. Novi festival na svetskoj mapi je postaao BITEF koji je te godine doneo provokaciju, hrabrost, novu energiju, nova istraživanja i iskustva. Retko gde se u svetu tada držalo do teatra u meri u kojoj se to činilo u Beogradu. Beograd je postao raskrsnica pozorišnih puteva koji su dolazili sa Istoka i Zapada, istinski privremeni centar sveta. Tadašnji Beograd je imao dovoljno razvijenu kulturnu infrastrukturu, intelektualnu atmosferu, publiku, pozorišnu javnost i kritiku, pozorišnu praksu, kao i jaku multidisciplinarnu pozorišnu akademiju. Imao je i izdavače koji su bili raspoloženi da uđu u avanturu prevođenja i izdavanja pozorišne literature.

Tu misiju kod nas više od dve i po decenije održava Izdavačka kuća Clio. Knjige edicije Ars scena donose nove studije umetnosti, oglede o inovativnoj izvođačkoj praksi, znanja i iskustva svetske teatrologije, namenjena praktičarima scenskih umetnosti, akademskoj sferi u okviru koje je ostvarena izuzetna saradnja s Fakultetom dramskih umetnosti, ali i radoznalim čitaocima. Praktičari će u njoj pronaći dragocen materijal za svoj rad, pisci steći sagovornike i srodnike, a pozorišni ljubitelji izoštriti svoju percepciju i tako sebi olakšati razumevanje modernog teatarskog čina.

Dakle, svima onima koji su spremni na avanturu sličnu onoj na koju nas već 50 godina poziva BITEF. Zbog toga će Clio i BITEF-a u sadejstvu doneti publici i čitaocima pregršt zanimljivih naslova. Pet za pedeset !

 

Dragan Klaić POČETI IZNOVA– Promena teatarskog sistema

Preveli sa engleskog Danica Ilić i Slobodan Obradović

Dragan Klaić, kao pozorišni profesionalac i univerzitetski profesor, saputnik BITEF-a i mnogih evropskih kulturnih inicijativa, piše o uzletu komercijalnog pozorišta i posledicama krize koje utiču na institucionalno pozorište. Da li i kako se pozorišne institucije i trupe, festivali i infrastruktura koja ih podržava, mogu održati u konkurenciji sa komercijalnom zabavom, pitanje je na koje ćemo zajedno sa ovom dragocenom knjigom tražiti odgovor u budućem vremenu.

 

Suzan Au BALET I MODERNA IGRA

prevela sa engleskog Katarina Stojkov Slijepčević

Suzan Au vodi čitaoce kroz bogatu istoriju i složenu sadašnjost baleta i savremene igre, dajući sliku o jednom vibrantnom, tehnološki usklađenom mediju koji je podložan stalnim promenama. Od igara Luja XIV do koreografija Pine Bauš, od dvorskih plesova do krumpinga i parkura,  knjiga opisuje igrače i predstave koje su obeležile umetnost igre, među kojima su i neki od onih koje pamti BITEF.

 

Patris Pavis REČNIK PERFORMANSA I SAVREMENOG POZORIŠTA

prevela sa francuskog Milica Šešić

Patris Pavis govori o preokretu u pozorišnoj umetnosti kraja XX veka i početka novog milenijuma i posledicama tog preokreta na pozorišnu produkciju i estetiku. Uvođenje prformansa u kulturi, vrhunac i pad kritičke režije i klasičnog repertoara, pozorište slika i nastanak interkulturnog pozorišta postali su značajni fenomeni o kojima svedoči i istorija predstava na BITEF-u.

 

Ivan Medenica TRAGEDIJA INICIJACIJE 

Ivan Medenica, professor Fakulteta dramskih umetnosti, umetnički direktor festivala BITEF, stvorio je kreativnu studiju o junacima svetske drame i pozorišta – našim savremenicima. Eseji o Šekspirovim, Kalderonovim,  Rasinovim i Alfred de Miseovim  junacima. u svetlu novih čitanja, provokativo su štivo za ljude pozorišta i literature.

 

Žan Pjer Sarazak POETIKA MODERNE DRAME

prevela sa francuskog Mirjana Miočinović

Žan Pjer Sarazak nastoji da definiše novu paradigmu dramske forme, čiji koreni sežu u poslednje decenije XIX veka, a razvoj i preobražaji traju do današnjih dana. Njegovim temeljnim istraživanjem uspostavljena je nesporna veza između prvih primera pozorišne moderne, Ibzenovih, Strindbergovih i Čehovljevih komada, i onih najrecentnijih, bilo da je reč o delima Franca Ksavijera Kreca, Edvarda Bonda, Hajnera Milera, Tomasa Bernharda, Sare Kejn ili B. M. Koltesa i mnogih drugih. Pominjanjem ovih autora, istovremeno se sećamo i najboljih predstava koje su na njihovim tekstovima viđene na BITEF-u.

 

Edicija Ars scena  izdavačke kuće Clio paketu 5 za 50 godina BITEF-a dodaje i bitefovski bonus:

Knjigu Gvida Paduana Antičko pozorište, u prevodu Dušana Popovića sa italijanskog jezika, koja daje pregled od osamdeset i pet sačuvanih dela grčkog i rimskog teatra, sa uverenjem da je antičko pozorište živi deo naše sadašnjice;

i

Knjigu Florans Dipon, Aristotel ili vampir zapadnog pozorišta, u prevodu Mirjane Miočinović sa francuskog jezika, koja razbija teorijske klišee, nudeći mnoge razloge promišljenijem i kritičnijem interesovanju za pozorište.

 

Nebojša Bradić, urednik edicije Ars scena