PREDSTAVLJENA KNJIGA DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA

24.08.2016.

Protekle večeri, u galeriji „Progres“, u sklopu 23. međunarodnog kongresa vizantijskih studija koju organizuje Vizantološki institut, predstavljena je knjiga Daily Life in Medieval Serbia. Reč je o izadnju na engleskom jeziku, autora Marka Popovića, Smilje Marjanović-Dušanić i Danice Popović, a u prevodu Čarlsa Robertsona. Knjiga je objavljena kao zajednički projekat Izdavačkog preduzeća Clio i Balkanološkog instituta SANU.

Prisutne je pozdravio Vojislav Pavlović, zamenik direktora Balkanološkog instituta SANU, istakavši dugogodišnji rad ove institucije, ali i Izdavačkog preduzeća Klio na objavljivanju relevantnih dela iz oblasti istorije. Objavljivanje knjige Daily Life of Medieval Sebia predstavlja zajednički projekat koji je pokrenut sa željom da se privatni život Srba u srednjem veku predstavi široj publici, u čemu neprocenjiv značaj ima i izvanredan prevod Čarlsa Robertsona, ocenio je Pavlović. Knjiga se zasniva na  najsavremenijim i najnaprednijim istraživanjima u oblastima arheologije i istoriografije, a po temi koju obrađuje predstavlja novost u srpskoj nauci.

Smilja Marjanović-Dušanić, jedna od autorki, skrenula je pažnju na pristup koji su autori zauzeli tokom rada na ovoj knjizi – da sfere javnog i privatnog u srednjovekovnoj Srbiji posmatraju kao uslovne kategorije, budući da su one bile duboko isprepletene. Zato je i najveći istraživački izazov bio ustanoviti njihovu granicu. Mada privatni život u srednjocekovnoj Srbiji izgleda kao velika nepoznanica, knjiga predstavlja prve korake da se on opiše i odvoji od javne sfere, čime se otvara put za nova istraživanja u toj oblasti. U tom smislu, knjiga je ostvarila dva cilja - dala prikaz trenutnog stanja istaživanja u srpskoj istoriografiji, ali i postavila nova pitanja čime ohrabruje nova istraživanja.

Vujadin Ivanišević iz Arheološkog instituta SANU istakao je da je knjiga plod desetogodišnjeg istraživačkog rada autora. Takođe je skrenuo pažnju i na obimnu bibliogarfiju koja čitaocu omogućava da sam nastavi istraživanje ove oblasti.

Aleksandar Savić, doktorand na Filozofskom fakultetu, istakao je da knjiga predstavlja više od običnog prevoda, napomenuvši da iako u srpskoj istoriografiji  postoje dela koja su obrađivala ovu temu sa različitih aspekata, ovo delo nema svoj ekvivalent na srpskom jeziku. To govori da iza prevoda ove knjige stoji ideja o predstavljanju privatnog života Srba u srednjem veku široj, međunarodnoj publici. Takav poduhvat podrazumevao je ne samo prevod teksta, već i njegovo prilagođavanje potencijalnim čitaocima u smislu kvaliteta i kvantiteta informacija, čemu uveliko doprinose i napomene prevodioca. Knjigu je ocenio kao odličan primer promocije srpske istoriografije u međunarodnim akademskim krugovima, izrazivši nadu da će nova izdanja poput ovog uslediti.

Danica Popović, jedna od autorki, pozdravila je prisutne u ime Marka Popovića, takođe autora, koji nije bio u prilici da prisustvuje skupu. Ona je istakla da je rad na knjizi predstavljao veliko zadovoljstvo za grupu autora, budući da je knjiga nastala kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva i profesionalne saradnje. Sa druge strane, istraživački posao nije bio nimalo lak, budući da je podrazumevao uporednu analizu istorijskih izvora i ostataka materijalne kulture. U nastojanju da predsatve celovitu sliku o privatnom životu Srba u srednjem veku, kao najveći izazov ocenila je upravo nedostatak izvora, što je posledica turbulentne srpske istorije koju je obeležilo pustošenje i uništavanje. Ipak, pažljivim odabirom izvora, uspeli su da rekonstruišu najizraženije aspekte teme koju su istraživali. U tom smislu, glavni cilj im je bio da popune veliku prazninu koja je pre ove knjige postojala u evropskoj istoriografiji.

Knjiga će biti predstavljena i u okviru manifestacije Dani evropske baštine tokom septembra ove godine.