PREMINUO MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ

04.07.2016.

Sa žaljenjem vas obaveštavamo da je 3. jula 2016. godine u Beogradu preminuo Miroslav Timotijević, dugogodišnji saradnik i autor IP Clio.

Miroslav Timotijević rođen je 1950. godine u Kraljevu. Osnovne, magistarske i doktorske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i predavao na Odeljenju za istoriju umetnosti. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova među kojima se ističu dela Teodor Ilić Češljar 1746–1793 (1989), Srpsko barokno slikarstvo (1996), Katarina Ivanović: prva srpska slikarka (2004), Rađanje moderne privatnosti (2006), Manastir Krušedol I-II (2008), Paja Jovanović - Paul Joanowitch (2009), Takovski ustanak - Srpske Cveti. O javnom zajedničkom sećanju i zaboravljanju u simboličmoj politici zvanične reprezentativne kulture (2012), Istorija privatnog života u Srba (2012).

Rukovodio je nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima, učestvovao u naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Predavo je kao honorarni profesor zapadnoevropsku umetnost novog veka na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Pored istraživačkog, naučnog i pedagoškog rada vršio je dužnost upravnika Odeljenja za istoriju umetnosti, šefa Katedre za istoriju umetnosti novog veka, upravnika Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, sekretara Odeljenja za istoriju umetnosti Matice srpske, predsednika Društva istoričara umetnosti Srbije. Bio je  član redakcije časopisa Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije, Građe Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Nasleđa Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, Zbornika Narodnog muzeja u Beogradu i Naše prošlosti Narodnog muzeja i Istorijskog arhiva u Kraljevu.

Dobitnik je brojnih nagrada, poput Povelje Galerije Matice srpske za saradnju sa ovom instituciom (1989), Nagrade Radomir Stanić za popularizaciju kulturnog nasleđa (2007), Izdavačkiog poduhvata godine na 54. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga za monografiju Manastir Krušedol I-II (2009), Nagrade Pavle Vasić za studijski tekst u katalogu narodnog muzeja u Beogradu i Galerije SANU Paja Jovanović - Paul Joanowitch (2009).

Odlazak Miroslava Timotijevića nenadoknadiv je gubitak za našu redakciju i čitaoce, kao i za njegove studente, oblast njegovog delovanja i kulturu u Srbiji.