KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM OBJAVLJIVANJA KNJIGE DECENIJA ILUZIJA

22.06.2016.

U sredu 22. juna održana je konferencija za novinare povodm objavljivanja knjige Decenija iluzija: Amerika, Srbija i srpska dijaspora 1990-2000 Miroslava Majkla Đorđevića. Prisutnima se, pored autora, obratio i dr Vojislav Pavlović, istoričar.

Pavlović je ovo delo ocenio kao izvanredno svedočanstvo, budući da govori o periodu koji nije tako daleko iza nas i da se autor oslanjao na veoma bogatu i raznovrsnu arhivsku građu. Osvrnuvši se na osnivanje ogranka Kongresa srpskog ujedinjenja u Beogradu, Pavlović je susret između srpskih intelektualaca i predstavnika dijaspore, mahom privrednika, okarakterisao kao susret dve Srbije – one koja je postojala pre 1941. godine i one koja je nastala za vreme vladavine komunizma. Te dve Srbije bile su toliko različite da njihov susret nije bio nimalo lak i stoga je morao dovesti do nerazumevanja. Sa istorijskog stanovišta, zaključio je Pavlović, ovo delo treba čitati kao prvorazredni izvor o prelomnoj deceniji kada je Srbija krenula putem kojim nije trebalo da krene.

Odgovarajući na brojna novinarska pitanja, Đorđveić je istakao da su svi napori dijaspore bili usmereni ka Srbiji kao idealu, koceptu i otadžbini koja je bila u egzistencijalnoj opasnosti. Upravo taj motiv ujedinio je dijasporu. U tim naporima najveća iluzija dijaspore bila je da će sa maticom moći da uspostavi komunikaciju zasnovanu na razumevanju i da će moći da utiče na promene. Takođe, postojale su i iluzije u vezi sa Amerikom – poput uverenja da će Novi svetski poredak biti zasnovan na fundamentalnim i univerzalnim idejama i moralnim osnovama, što se nije desilo.

Od dijaspore se tražilo da brani srpske interese, ali joj nikad nije bilo rečeno koji su to interesi. U tom smislu, ni samo srpsko vođstvo nije imalo jasnu geopolitičku viziju u vezi sa tim šta želi da postigne. Đorđević je zaključio da se situacija ni danas nije mnogo promenila, te da konsenzus oko nacionalnih interesa mora biti uspostavljen u Beogradu, a ne u dijaspori. Ti interesi pre svega moraju biti državotvorni, a ne usmereni na partijske ili lične interese. Kao glavni problem u komunikaciji između dijaspore i Srbije danas Đorđević je ocenio nepostojanje inicijative kod matice da očuva vezu sa mlađim generacijama  u dijaspori koje se usled toga brzo asimiluju sa lokalnim stanovništvom. Takođe, tu je i problem velikih ulaganja Srbije u visoko obrazovani kadar koji posle ne uspeva da iskoristi kao radnu snagu.

Knjiga Decenija iluzija biće predstavljena 23. juna u Novom Sadu na brodu Cepelin sa početkom u 20.00 časova, a dan kasnije i u Beogradu, u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, u 19.30 časova.