„Razmišljanja o građanskoj slobodi“ Petera Foškola

23.04.2015.

Na Fakultetu političkih nauka juče je predstavljena publikacija Razmišljanja o građanskoj slobodi Petera Foškola iz 1759. godine. Naša kuća izdavač je ove publikacije, a inicijativu za njeno prevođenje i publikovanje na srpskom jeziku pokrenuo je koordinatora Projekta Foškol, profesor na Londonskom Univerzitetu, dr Dejvid Goldberg.

„Inicijativa za prevođenje ove publikacije sa starog švedskog, kako bi ona postala dostupna široj javnosti, potekla je još 1992. godine na konferenciji u Budimpešti. Danas je necenzurisana verzija rukopisa prevedena na 14 jezika, među kojima je i srpski“, rekao je profesor Golberg.

On je ukazao da je ova publikacija nastala sedamnaest godina pre američke Deklaracije nezavisnosti i trideset godina pre francuske Deklaracije o pravima čoveka i građanina. U Švedskoj je ona bila zabranjena jer se smatralo da su ideje koje propagira previše opasne. „Publikacija ima samo 21 paragraf i smatram da je jedna od najmanje poznatih i priznatih dragulja prosvetiteljstva. Foškolova viđenja slobode govora bila su mnogo ispred vremena u kome je živeo, ali su veoma značajna i za današnju borbu za sveobuhvatnu dostupnost informacija“, objasnio je prof. dr Golberg, koordinator Projekta Foškol.

Mr Jelena Surčulija Milojević, asistentkinja sa Fakulteta političkih nauka, podvukla je važnost ove publikacije za savremeno društvo. Ona je ukazala da se Foškolova razmišljanja o  slobodi govora i ograničenju te slobode sliče balansiranju slobode medija koje se danas primenjuje u Evropskoj uniji. „Granice slobode izražavanja  se moraju postaviti, ona treba da izgubi svoj štetni deo i da joj ostane tek toliko da služimo drugima i sebi, a da pritom ne povredimo nikoga“, istakla je Surčulija Milojević kao bitan deo Foškolove publikacije, koji ima kontinuiranu važnost tokom svih vremena.

Prof. dr Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, osvrnuo se na značaj Foškolovog pamfleta za  političku teoriju. „Foškol postavlja pitanje individualnih prava kada priča o obavezi pojedinca prema zajednici i širem društvu. Njegove ideje predstavljaju kombinaciju liberalne i republikanske tradicije mišljenja, a može se reći i da oblikuju savršen model sistema ka kome se kreću skandinavske zemlje“, objasnio je prof. dr Vujačić.

Razmišljanja o građanskoj slobodi Petera Foškola sa starog švedskog preveo je dr Dorijan Hajdu, vanredni profesor  švedskog jezika na Filološkom fakultetu, a njeno objavljivanje podržale su Ambasade Finske i Ambasada Švedske u Beogradu.