Seminar: MARKETING I MENADŽMENT KULTURE U JAVNOM SEKTORU

29.11.2010.

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu, u ponedeljak 29. i utorak, 30. novembra održan je seminar MARKETING I MENADŽMENT KULTURE U JAVNOM SEKTORU. Pored domaćina manifestacije, profesorke Milene Dragićević-Šešić, na svečanom otvaranju prisutne su pozdravili Ministar kulture Srbije, gospodin Nebojša Bradić, gospodin Konrad Tarner, savetnik za odnose s javnošću u Ambasadi Sjedinjenih Američkih država, i gospodin Kenet Suli, savetnik u Ambasadi Kanade.
Veliki broj studenata, univerzitetskih predavača i delatnika u kulturi, prisustvovao je predavanjima dva vrhunska svetska stručnjaka u ovoj oblasti - profesora Vilijama Dž. Bernsa, dekana na Univerzitetu Južna Juta (SAD) i Fransoa Kolbera, profesora marketinga u kulturi na Visokoj poslovnoj školi u Montrealu (Kanada). Predavanje profesora Bernsa bilo je posvećeno ekonomici i menadžmentu organizacija kulture u kriznim uslovima, dok je professor Kolber govorio o komunikaciji i marketinškim izazovima u institucijama kulture.