Razgovor o knjizi Vilijam Dž. Berns MENADŽMENT I UMETNOST

05.02.2010.

Knjiga Menadžment u kulturi i umetnosti američkog autora Vilijama Bernsa, u izdanju IP Clio, predstavljena je u beogradskoj Galeriji O3one. Kapitalno delo u domenu menadžmenta u kulturi sinteza je dugogodišnjeg rada autora na Univerzitetu u Kaliforniji. O knjizi su govorili Milena Dragićević Šešić, Svetlana Jovičić i Zoran Hamović

PUBLIKA JE GLAVNI KLJUČ KULTURNOG ŽIVOTA

Profesorka Milena Dragićević Šešić ističe da se knjiga razvijala sa svakim svojim novim izdanjem, a sintetizuje različita praktična iskustva autora, što je značajan element ovog dela, koje je i deskriptivnog, odnosno, opisnog karaktera. Prema njenim rečima, Menadžment u kulturi i umetnosti ima sve segmente koje svaka knjiga o menadžmentu treba da poseduje, ali ne sadrži samo uputstva, već se u velikoj meri oslanja na naučna istraživanja. „Najznačajnije poglavlje knjige bavi se procenama i podacima koji pokazuju da je publika, posetilac, odnosno pojedinačan čovek, glavni ključ kulturnog života. Berns dosta govori o tome da ne treba da budemo zadovoljni ako se ništa nije promenilo i da ne treba čvrsto da se držimo tradicije, jer profesionalac u kulturi lako može da upadne u zamku ako uđe u jednu vrstu rutine, koja je pogubna za kulturnu zajednicu. Takođe, autor govori i o kulturnim ratovima, koji se često vode, a retko se o njima govori, jer živimo u društvu netolerancije, a toleranciju moramo da razvijamo sa svešću da postoji veliki kulturni jaz“, objašnjava Milena Dragićević Šešić.
Ona dodaje da je knjiga odlična platforma za mnoga dalja istraživanja, te da na njoj mogu da se razvijaju savremeni programi koji odgovaraju kulturnim promenama. Inače, autor Vilijam Berns zalaže se za realizaciju projekta „Umetnik u školi“, koji neće biti finansiran iz državnog budžeta, a razvijaće umetnost i stvaralaštvo u školi i ima duboko ljudski i human smisao.


13.02.10 Danas