NAJZAD PUNOLETNI

23.12.2008.

U Konaku kneginje Ljubice Izdavačka kuća Clio je sa svojim saradnicima i prijateljima proslavila 18. rođendan.

Izdavačko preduzeće Clio osnovano je u vremenu najvećih društvenih preokreta i političkih lomova krajem dvadesetog veka sa osnovnom idejom da u okviru svojih edicija stvori lektiru za modernog intelektualca, ustanovi čvrste oslonce slobodnomislećem čoveku koji se konstruktivno opire razornom uticaju ekonomske krize i raspadu sistema vrednosti.

Prilozi: