Filip Vendriks MUZIKA U RENESANSI

13.04.2006.

Filip Vendriks, ugledni muzikolog, predstavio je svoje delo “Muzika u doba renesanse” u izdanju izdavačke kuće KLIO. Ovaj događaj je organizovan u okviru 8. međunarodnog simpozijuma katedre za muzikologiju i etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji je održan od 11. do 14. aprila na Kolarcu i na Fakultetu muzičke umetnosti. 

Filip Vendriks (1964) je studirao u Belgiji, Francuskoj i SAD. Danas predaje na Univerzitetu u Turu, kao i u Liježu, gde je počeo da radi 1994. kao istraživač pri Nacionalnom fondu za naučna istraživanja. Kao direktor istraživanja pri Nacionalnom centru od 2004. nastavlja svoj istraživački rad u Centru za visoke studije renesanse i predaje u Turu. Njegova polja istraživanja su mnogobrojna: istorija teorije muzike, komična opera, istoriografija, muzičko izdavaštvo i druga. Autor je mnogih dela, kritika, stotinaka članaka, dobitnik je Dent Medal 2000. Od 1999. je glavni urednik stručnog časopisa Acta Musicologica.