ENDI RADOK U SRBIJI

21.03.2016.

Endi Radok, profesor australijskog universziteta Monaš i autor knjige Mladi i mediji (Clio, 2015) boraviće u Srbiji od 4. do 9. aprila. Tom prilikom održaće se više susreta sa ovim autorom, završno sa njegovim učešćem na dugom delu Foruma Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. Od Radoka ćemo saznati više o tome šta je medijska pismenost, koji su njeni aspekti i zašto ona predstavlja osnovu demokratskog društva. Radok će takođe govoriti o tome kakvi su mladi kao medijska publika, na koje sve načine koriste medije i kako odnos mladih i medija odražava stanje jednog društva.

Tokom svog boravka u Srbiji Radok će posetiti sledeće gradove:

Novi Sad, 5. aprila;

Niš, 6. aprila;

Novi Pazar, 7. aprila i

Beograd, 8. aprila.

Uskoro očekujte detaljne informacije o mestu, vremenu i pratećem programu predavanja Endija Radoka.