Ričard Erskin u Beogradu

20.05.2024.

Galerija Grafičkog kolektiva i Izdavačko preduzeće CLIO 
pozivaju na susret sa
 
RIČARDOM G. ERSKINOM
autorom knjiga
POVLAČENJE, TIŠINA, USAMLJENOST (Clio, 2024) i
RANA EMOCIONALNA KONFUZIJA (Clio, 2023)
 
govore 
prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović / dr Aleksandra Bubera Ninić /  
dr Marina Vicanović / autor
medijator: Darja Pačevski 
 
četvrtak, 23. maj, 20h, Galerija Grafičkog kolektiva 
(Dragoslava Jovanovića 11, Beograd)

Ričard G. Erskin, doktor je psiholoških nauka, klinički psiholog i osnivač relaciono-orijentisane, razvojno-zasnovane integrativne psihoterapije. Sertifikovani je transakcioni analitičar, licencirani psihoanalitičar, međunarodno priznat geštalt psihoterapeut i sertifikovani grupni psihoterapeut. Posebno se specijalizovao u tretmanu klijenata sa opsesijom, disocijacijom, graničnim poremećajem, narcizmom i šizoidnim procesom.
Autor je dvanaest knjiga i brojnih naučnih članaka iz oblasti teorije i metoda psihoterapije. Osnovao je Međunarodnu asocijaciju za integrativnu psihoterapiju. Trostruki je dobitnik nagrade „Erik Bern“ za značajna dostignuća u transakcionoj analizi. Predaje psihologiju i integrativnu psihoterapiju na Univerzitetu Deusto u Bilbau. Direktor je Instituta za integrativnu psihoterapiju.

Knjiga Povlačenje, tišina, usamljenost Ričarda Erskina i saradnika pruža nam sveobuhvatan, precizan i izuzetno rafiniran uvid u fenomen pod nazivom šizoidni proces. Koristeći vinjete iz svog dugogodišnjeg iskustva, autori ove knjige opisuju pokazatelje, metode i tehnike za prepoznavanje klijenata sa problemima koji potiču iz šizoidnog procesa, i pružaju dragocene smernice kako tim klijentima pomoći. Koncept terapijskog usaglašavanja, važnost strpljenja i poštovanja, značaj stava koji ne patologizuje – sve su to delovi nezaobilaznih terapijskih sastojaka u stvaranju isceljujućeg odnosa.
Neophodna za sve psihoterapeute, korisna i razumljiva za širi krug čitalaca, ova knjiga donosi nove ideje i proširuje razumevanje terapijske prakse.

U delu Rana emocionalna konfuzija detaljnom i opširnom primenom „studije slučaja“ Ričard G. Erskin praktično ilustruje kako se osobama koje pate od granične organizacije ličnosti može uspešno i efikasno pomoći. Knjiga pruža ubedljive dokaze da se promenom odnosa prema klijentima – zamenom patološke perspektive u pristupu empatijom, terapeutovom prisutnošću, uključenošću, strpljenjem i punim kontaktom u terapijskom odnosu – mogu postići zavidni rezultati. Autor se, kako i naslov sugeriše, usredsređuje na rane relacione traume i njihov uticaj na celokupno funkcionisanje osobe tokom života.
Terapijski pristup dr Erskina osobama sa graničnom organizacijom ličnosti pomaže da razumeju svoju ranu emocionalnu konfuziju i nezadovoljene relacione potrebe, što im, u konačnici, omogućava da uspostave duge i smislene međuljudske veze.