Kultura i međunarodni odnosi u doba nepoverenja i nesigurnosti

23.02.2024.

Univerzitet umetnosti u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu i našom kućom, organizuje okrugli sto Kultura i međunarodni odnosi u doba nepoverenja i nesigurnosti koji će biti održan 4. marta u 13 časova u Svečanoj sali Univerziteta umetnosti, (Kosančićev venac 29).

Povod za organizovanje ovog događaja je objavljivanje knjige Kulturna diplomatija i kulturni odnosi u suizdavaštvu Univerzitet umetnosti i naše kuće, kao i pripreme master programa Kulturna diplomatija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

učestvuju:
Ambasador Emil Briks, direktor Diplomatske akademije u Beču / prof. emerita dr Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu / prof. dr Dragan Simić, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

moderatorka: 
prof. dr Ljiljana Rogač Mijatović, Univerzitet umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Radni jezik događaja biće engleski, bez prevoda.

 

Knjiga Kulturna diplomatija i kulturni odnosi: saradnja, raznolikost, dijalog sastoji se od radova predstavljenih na međunarodnom naučnom skupu održanom na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2022. Knjiga razmatra nekoliko pitanja, kao što su: Kako je kulturna diplomatija shvaćena i konstruisana u savremenom kontekstu? Kako je kulturna diplomatija sagledana izvan pojmova meke moći? Da li je kultura instrument u promociji spoljnopolitičkih interesa ili je to polje koje omogućava međudruštvene i međukulturalne veze na različitim nivoima? Šta su moguće strategije identitetske politike u kontekstu kulturnih aktivnosti diplomatskih predstavništava?

Iako bi knjiga i dalje mogla izgledati „evropocentrično“, ona nudi kritički pristup evrocentrizmu i pokušava da osvetli i ukaže na nejednakosti ili pokroviteljstvo u procesima međunarodne saradnje, bilo da ga vodi globalni Sever ili ga pokreće globalni Jug da „ugodi” investitorima i turistima. On identifikuje neslaganja između diskursa i instrumenata politike kroz analizu kulturne diplomatije u praksi, ukazuje na doprinose novih agencija kao što su socijalne mreže, mediji, građani ili umetnički kolektivi i artivizam koji se dešavaju u kulturnoj kontra-javnoj sferi (Dragićević Šešić, 2018) ili unutar sfere kulturnih i kreativnih industrija. Dakle, knjiga razmatra pitanja kojih nema u uobičajenim narativima kulturne diplomatije i teorije.