FDU I IP CLIO, SARADNJA KOJA TRAJE

14.05.2023.

Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Crnoj Gori i Izdavačka kuća Clio dugogodišnji su saradnici - kako u sferi izdavaštva, tako i na polju organizovanja kulturnih događaja koji uključuju predavanja, tribine, predstave i druge kulturne manifestacije koje promovišu umetnost i kulturu u Crnoj Gori i šire. 
"Naslovi koje "Clio" izdaje već decenijama" ističe prodekanica Fakulteta Jelena Mišeljić, "predstavljaju vrijedan izvor znanja i inspiracije za studente Fakulteta dramskih umjetnosti, a veliki broj njih je našao svoje mjesto u obaveznoj literaturi, od prijemnog ispita i dalje u nastavnim planovima po kojima radimo."
Više o ovoj plodonosnoj saradnji, ali i tome koja naša izdanja su budućim i sadašnjim studentima FDU-a posebno dragocena, čitajte na portalu dnevnog lista DAN, na sledećem linku.